• Novinky

     • Letná škola s babím letom.
      • Letná škola s babím letom.

      • Jeseň farbí svet a my s nostalgiou spomíname na bezstarostné letné dni. Aj počas tohto leta sa napriek prázdninám otvorila brána našej školy, aby privítala žiakov v Letnej škole. Niektorí žiaci absolvovali Letnú školu už vlani a vedeli, že ich čaká týždeň plný zážitkov, prekvapení, dobrej nálady a nových kamarátstiev.

        Medzi žiakmi ustáva šum spomienok na Letnú školu, preto sme si pripravili prekvapenie v podobe fotografií, ktoré priblížia atmosféru nezabudnuteľných dní.

        

     • SVIEČKOVÝ POCHOD
      • SVIEČKOVÝ POCHOD

      • Sviatok všetkých svätých a Pamiatka zosnulých, ktoré sa slávia prvé dva novembrové dni, si pripomíname storočia. Každoročnou neoddeliteľnou súčasťou sú návštevy cintorínov a zapaľovanie sviečok.

       Aj prváci si pripomenuli SVIATOK VŠETKÝCH SVÄTÝCH pri pamätnom mieste Júlie Bilčíkovej v areáli školy. Tento deň si v spomienkach uctili pamiatku zosnulých  zapálením sviečky a tichou myšlienkou na tých, čo už nie sú medzi nami.

     • TEKVICOVÁ SEZÓNA
      • TEKVICOVÁ SEZÓNA

      • Jeseň je už tu a  my sme využili jesennú úrodu zo záhrad. V tomto jesennom čase prebiehala v našej škole TEKVICOVÁ SEZÓNA. Triedy na I. stupni hýrili všetkými jesennými farbami. Žiaci so svojimi rodičmi vytvorili krásne jesenné tekvice. Maľované, vyrezávané, rôzne dotvorené. Všetky tieto jesenné výtvory zdobili naše triedy a vytvárali príjemnú jesennú atmosféru.

        

     • Vyhodnotenie projektu- Záložka do knihy spája školy
      • Vyhodnotenie projektu- Záložka do knihy spája školy

      • Projekt:     12. ročník česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy: Očarujúci svet knižných príbehov, rozprávok a básní

       Koordinátorka:  PaedDr. Eva Timárová

       Škola:  Základná škola Júlie Bilčíkovej Budkovce 355

        

       Do  česko-slovenského  projekt1u Záložka do knihy spája školy sme sa zapojili už po jedenástykrát.  Tento rok sa do projektu prihlásilo 5 triednych kolektívov  - 3.A, 4.A, 5.A, 6.A a 9.B.

       Pod vedením triednych učiteliek a vyučujúcich slovenského jazyka a literatúry, už od začiatku októbra, začala príprava záložiek pre našu partnerskú školu z Českej republiky. Tou  bola tento rok Základní škola a Mateřská škola Dr. Joklíka z Kyjova, ktorá je zároveň našou družobnou školou. Nadviazali sme tak na minuloročnú výmenu.

       Vzájomná komunikácia s partnerskou školou bola veľmi srdečná. Dohodli sme sa na počte záložiek, ktoré si vymeníme i na termíne výmeny.

       Väčšinu záložiek vyrobili žiaci v rámci triednických aktivít, inšpirovaní  u tých mladších najmä rozprávkami a básničkami a u tých starších, zasa skôr dobrodružnými a fantazijnými knižkami. Pri výrobe záložiek zneli príbehy, ale i moravské piesne, aby sme si i tak priblížili kraj, kam naše záložky poputujú.

       K záložkám sme pribalili listy a informačné materiály  o našej škole i o projektoch, ktoré na škole realizujeme.

       Balíček so záložkami sme posielali s nádejou, že sa budú našim kamarátom z  Moravy páčiť a možno ich zaujmú natoľko, že spolu so svojimi rodičmi či učiteľmi, budú chcieť spoznať ten kúsok Slovenska odkiaľ k nim priputovali.

        

        

        

     • Ocenenie našej žiačky v projekte Detský čin roka 2021
      • Ocenenie našej žiačky v projekte Detský čin roka 2021

      • Každý deň sme hrdí na úspechy našich žiakov, ktorí sú šikovní v športe, matematike, biológii, slovenčine, či krásne spievajú a recitujú v cudzom jazyku. Rovnako ako vedomosti je dôležité v škole oceniť snahu, empatiu, pomoc, láskavosť a dobrosrdečnosť.

        Každoročne sa zapájame do súťaže Detský čin roka. So záujmom čítame o deťoch, ktoré sú v tejto súťaži nominované za svoju pomoc, odvahu, rozvážnosť, usilovnosť, dobrotivosť. Tento rok získala Čestné uznanie Detský čin roka v kategórii Príbehy pomoci počas náročného obdobia pandémie COVID-19 aj naša ôsmačka Simona Silajová, ktorá počas pandémie COVID 19, zastala úlohu súrodenca, učiteľa aj rodiča v starostlivosti o svojho brata Lukáša, keď jej mamka ležala vo vážnom stave v nemocnici.

       Príbeh si môžete prečítať v odkaze, alebo vypočuť v podaní herečky Kataríny Brychtovej. Nájdite si čas aj na príbehy v ostatných kategóriách a zahlasujte za dobrú vec.

       Odkazy:

       Príbeh

       DETSKÝ ČIN ROKA

        

     • Tekvičková sezóna
      • Tekvičková sezóna

      • Jesenný čas, je čas tekvičiek.

       Vyzdobme si spoločne svoje triedy

       na I. stupni

       jesennými tekvičkami.

        

       Vytvorte doma originálnu tekvičku a prineste ju do svojej triedy.

       Trieda s najoriginálnejšou výzdobou

       bude odmenená.

       Tekvičková sezóna v našej škole

        trvá

       od 4. 10. 2021 do 15. 10. 2021.

     • Mimoriadny úspech našej žiačky na medzinárodnej scéne
      • Mimoriadny úspech našej žiačky na medzinárodnej scéne

      • Koncom týždňa sa konala jedinečná akcia, X. MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL Ruská pieseň nad Dunajom v Ružomberku, ktorého sa aktívne zúčastnila aj naša žiačka Alexandra Pavlovová z VIII. B. Získala DIPLOM LAUREÁTA spomínaného festivalu v kategórii sólo spev. Vnímame to ako veľkú poctu, pretože  spievať pred medzinárodnou porotou európskeho významu, ako sú - operný spevák z Moskvy (Rusko) - Vladimír Streľcov, momentálne pôsobiaci v SND v Bratislave, Zuzana Kadlečíková Pirnerová - zbormajsterka, dirigentka a klaviristka, v súčasnosti hlavná zbormajsterka SND  z Hradca Králové (Česko) a Roman Krško - operný spevák SND (Slovensko) - je jedinečná skúsenosť. Osobitný význam tohto podujatia bol nielen v tom, že účinkujúci spievali ruské piesne, ale aj v tom, že dostali konštruktívne rady, podporu, zhodnotenie predností,  silných a slabých stránok od medzinárodných odborníkov, porotcov, čím sa vytvoril priestor pre odborný rast účinkujúcich a ich zdokonaľovanie v speve. Porota aj naša Saška to mali ťažké, lebo súťažiaci boli vo veku od  7 do 55 rokov. Vo výberovom finálovom kole 17.9.2021 sa porota rozhodla posunúť Sašku na galakoncert 18.9.2021, pričom viacerí speváci z predchádzajúceho večera sa na galakoncert nedostali. Saška na galakoncerte podala výborný výkon a potešila svojich fanúšikov a  učiteľov, ktorí ju na festival pripravovali, S. Glosarovú a O. Sabolovú. Veľmi sa tešíme z tohto mimoriadneho úspechu a  pripravujeme sa na ďalšie spevácke dobrodružstvá.

     • Ponuka záujmových útvarov
      • Ponuka záujmových útvarov

      • V tomto školskom roku sú v ponuke tieto záujmové útvary:

       Biológia v mobile (Mgr. Šaffo)

       Hravé písanie (Mgr. A. Červeňáková)

       Poškoláci , Knihomole (Mgr. Forgáčová)

       Mladý hudobník, Z každého rožka troška (Mgr. Vagaská)

       Čítame a počítame (PaedDr. Timárová)

       Volejbal (Mgr. Gábor)

       Šikovné ruky (Mgr. Krákovská)

       Slovenský jazyk v kocke (Mgr. Šaffová),

       Ruské slovo (S. Glosarová),

       Matematika v testoch (Mgr. Daniľuková).

        

       V prípade záujmu môže žiak kontaktovať vedúceho záujmového útvaru. 

     • Oznam o udelení voľna
      • Oznam o udelení voľna

      • Riadeľstvo ZŠ Júlie Bilčíkovej oznamuje zákonným zástupcom a žiakom, že dňa 14.09.2021 (utorok) nebude prebiehať vyučovanie z dôvodu zrušenia školských spojov. 

       Voľno je udelené podľa § 150 ods.5 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

       Vyučovanie pokračuje dňa 16.09.2021 (štvrtok) podľa riadneho rozvrhu.

     • Oznam pre zákonných zástupcov
      • Oznam pre zákonných zástupcov

      • Povinnosť zákonných zástupcov predkladať  tlačivo

       Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka

        

              Riaditeľstvo Základnej školy Júlie Bilčíkovej oznamuje zákonným zástupcom,  že na základe školského semafora sú povinní predkladať škole tlačivo  Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka , a to pri nástupe do školy i po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní vrátane víkendov a sviatkov.

               V prípade, že žiak nepredloží toto vyhlásenie, považuje sa za príznakového. Škola v tomto prípade postupuje takto:

       • žiaka umiestnime do izolačnej miestnosti a kontaktujeme rodiča,
       • rodič môže ihneď priniesť do školy vypísané tlačivo  alebo ho môže odoslať  škole prostredníctvom ASC agendy cez konto na edupade  alebo poslať scan vyhlásenia   emailom.

       V prípade, že si rodič nesplní túto povinnosť, budeme ho kontaktovať s tým, že žiaka posielame domov. Ak zákonný zástupca ani na nasledujúci deň nepredloží  Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka, budú hodiny takéhoto žiaka vykázané ako neospravedlnené .

       Rodič môže svojim rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť, ktorá môže mať za následok zhoršenú známku zo správania prípadne nutnosť vykonať komisionálne skúšky.

     • Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia
      • Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

      • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

       Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

       Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.

     • Základné informácie pre žiakov pri vstupe do areálu školy
      • Základné informácie pre žiakov pri vstupe do areálu školy

      • Každý žiak pri nástupe do školy je povinný predložiť vypísané a podpísané tlačivo  „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (je ho možné vyplniť aj cez edupage).

       Na základe platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva žiak a zamestnanec musia mať prekryté horné dýchacie cesty počas celého vyučovania.

       Naďalej platí vykonávanie ranného filtra (meranie teploty a dezinfekcia rúk). Vyučovanie sa uskutočňuje bez obmedzenia, za prísnych epidemiologických opatrení.

     • Slávnostné otvorenie šk. roka 2021/2022
      • Slávnostné otvorenie šk. roka 2021/2022

      • Slávnostného otvorenie šk. roka 2021/2022 vo štvrtok 2.septembra 2021 sa v Základnej škole Júlie Bilčíkovej v Budkovciach uskutoční na školskom dvore so začiatkom o 9.00 hod. V prípade nepriaznivého počasia sa otvorenie uskutoční v rovnakom čase v triedach. 


       Vzhľadom k odporúčaniam Ministerstva školy, vedy, výskumu a športu SR prosím rodičov, aby nevstupovali do priestorov školy t.j. do budov ani na školský dvor. Výnimku budú mať iba zákonní zástupcovia žiakov 1.ročníka, ktorí môžu sprevádzať svoje deti na školskom dvore s dodržaním   podľa školského semafora a to:

       • návštevník  môže vstúpiť do objektu školy preukázaním sa tlačiva Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti  pre návštevníka  ( tlačivo nájdete tu- Pis._vyhlasenie_navstevnika_o_bezpriznakovosti.docx​​​​​​​), 
       • je vhodné, aby mali počas vstupu rúško alebo iné prekrytie horných dýchacích ciest.


       Žiaci dostanú v prvý deň nového šk. roka potrebné dôležité informácie k organizácii výuky, rozvrh hodín a budú oboznámení s hygienickými opatreniami.

       Vyučovanie 2.9.2021 bude ukončené po tretej vyučovacej hodine – s výnimkou žiakov 1. ročníkov. Prvý deň v škole sa žiaci neprezúvajú.


       Obed v školskej jedálni  

       Žiaci si môžu u svojich triednych učiteľov vyzdvihnúť prihlášku na obed. Obedy sa uhrádzajú vopred na začiatku mesiaca. „Bezplatný obed“ budú mať len žiaci, ktorých v zozname potvrdí odbor sociálnych vecí ÚPSVaR Michalovce. Obedy pre žiakov školy sa budú podávať od 3.9.2021 – od piatku.


       Školský klub detí

       Žiaci 1. stupňa si u svojich triednych učiteľov môžu vyzdvihnúť prihlášku do školského klubu detí.  Vyplnenú a podpísanú prihlášku zákonnými zástupcami je potrebné odovzdať najneskôr v deň, keď žiak príde prvý deň do ŠKD.
     • ČO POTREBUJE PRVÁK DO ŠKOLY
      • ČO POTREBUJE PRVÁK DO ŠKOLY

      • Polovica prázdnin je za nami a pre prvákov je čas na prvé prípravy do školy. Pripravili sme pre Vás orientačný zoznam školských pomôcok, ktorý Vám pomôže lepšie sa zorientovať.

       Milí naši prváci, už sa na Vás veľmi tešíme a želáme Vám ešte krásny zvyšok prázdnin.


       Co_potrebuje_prvak_do_skoly_1.pptx​​​​​​​

     • Oznam pre účastníkov Letnej školy 2021!
      • Oznam pre účastníkov Letnej školy 2021!

      • Vážení rodičia, milí žiaci!

        

       V pondelok 9.8.2021 otvárame brány Letnej školy 2021!


       Žiaci, ktorí sa do Letnej školy prihlásili  sú povinní doniesť potvrdenie o bezinfekčnosti a kartičku poistenca. Naďalej dodržiavame hygienické opatrenia, preto každý žiak musí mať 2 rúška a balíček hygienických vreckoviek. Pokiaľ sa situácia nezmení budeme sa riadiť  opatreniami, ktoré uvádzame v prílohe.

       V prípade nepriaznivého počasia absolvujeme aktivity v triedach, žiaci musia mať prezuvky. Nezabudnite na desiatu, pitný režim a dobrú náladu.


       Žiakom počas Letnej školy 2021 platia preukážky na autobus.


       Žiaci okrem zaujímavých aktivít v škole, absolvujú dva celodenné výlety:

       11.8.2021- výlet do AJC Snina (Animoterapeuticko-jazdecké centrum)

       - exkurzia na priehrade Starina ((žiaci 2. stupňa) a Animoterapeuticko-jazdecké centrum Snina

       13.8.2021- výlet na Viniansky hrad 

       (Informácie k výletom dostanú žiaci v pondelok.)


       V prípade, že dieťa nemôže z vážnych príčin do Letnej školy nastúpiť, oznámte to čo najskôr triednej učiteľke.


       Tešíme sa na stretnutie!

                                                                                                Organizátori Letnej školy 2021

       Prílohy:

       Usmernenie_k_organizacii_letnej_skoly.pdf

       Cestne_vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_LS.docx​​​​​​​​​​​​​​

     • Zmena- nárok na poskytnutie dotácie na stravu
      • Zmena- nárok na poskytnutie dotácie na stravu

      • Základná škola Júlie Bilčíkovej v Budkovciach oznamuje zákonným zástupcom žiakov spomínanej školy, že od 1.augusta 2021 sa mení nárok na poskytnutie dotácie na stravu. Nárok budú mať tí, ktorí  žijú v domácnosti v hmotnej núdzi alebo ich príjem je najviac vo výške životného minima. V tomto prípade musí zákonný zástupca odovzdať škole potvrdenie, že je v hmotnej núdzi alebo na životnom minime a to do 30.júla 2021. Potvrdenie vystavuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

       Okrem toho nárok na dotáciu na stravu majú aj žiaci žijúci v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti. Táto skutočnosť sa škole preukazuje čestným vyhlásením, ktoré je potrebné vyplnené a podpísané odovzdať do 30.júla 2021. Tlačivo Čestné vyhlásenie o neuplatnené nároku na sumu daňového bonusu nájdete na webovej stránke školy alebo na obecnom úrade v mieste bydliska. Zároveň upozorňujeme zákonných zástupov, resp. osobu, v ktorej starostlivosti žiak je, že ak by si v čase poskytovania dotácie na stravu uplatnil daňový bonus je povinný o uvedenom školu bezodkladne informovať s tým, že si musí byť vedomý  právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia (trestný čin podvodu podľa § 221 zákona č. 300/2005 Z.z.) a povinnosti vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto žiak ako dotáciu na stravu.

       Prosíme zákonných zástupcov, aby potvrdenie o hmotnej núdzi respektíve o životnom minime respektíve čestné prehlásenie odovzdali najneskôr do 30.júla a to buď na obecný úrad v mieste bydliska alebo vhodením do poštovej schránky na budove školy (pavilón Júlie Bilčíkovej).

       Tu nájdete čestné vyhlásenie:

       cestne_vyhlasenie.docx     • Letné prázdniny
      • Letné prázdniny

      • Letné prázdniny trvajú od 1. júla 2021 do 1.9.2021. Nástup do školy je 2. septembra 2021 (štvrtok).

       Želáme Vám príjemné prežitie letných prázdnin plné zážitkov a radosti. 

     • Úspech na regionálnej prehliadke Ej, zalužicki poľo
      • Úspech na regionálnej prehliadke Ej, zalužicki poľo

      • Regionálna prehliadka Ej, zalužicki poľo sa konala online, súťažiaci posielali videonahrávky dvoch ľudových piesní bez hudobného sprievodu na email ZOS Michalovce a porota po termíne 20.6.2021 rozhodla, že naša žiačka VII.B Alexandra Pavlovová vyhrala 3. miesto v 2. kategórii- žiaci 5.-9. ročníka. Srdečne blahoželáme!