• Novinky

      • ADVENTNÉ ZDOBENIE V NAŠEJ ŠKOLE

      • ADVENTNÉ ZDOBENIE V NAŠEJ ŠKOLE

       Čas príprav, zdobenia a čakania na Vianoce si žiaci prvého stupňa so svojimi triednymi učiteľkami spríjemňujú rôznymi adventnými aktivitami. Jednou z aktivít sú VIANOČNÉ DVERE. V každej triede sú dvere vyzdobené vianočnou a zimnou témou. Tvorivosti sa medze nekládli a tak máme pri vstupe do každej triedy na 1. stupni  príjemnú adventnú atmosféru na témy ĽADOVÉ KRÁĽOVSTVO, ZIMA, SNEHULIAK, ZIMNÁ KRAJINA, MIKULÁŠ, VIANOČNÝ STROMČEK, VIANOČNÉ DARČEKY, VIANOČNÉ GULE A  PERNÍKOVÝ VIANOČNÝ STROMČEK.

       Mgr. A. Červeňáková

      • PRVÁ SLÁVNOSTNÁ CHVÍĽA PRE NAŠICH PRVÁČIKOV

      • Vo štvrtok 23.11.2023 mali naši prváci milú slávnosť - IMATRIKULÁCIU, čím sa stali ozajstnými žiakmi našej školy 🙂

       Predstavili sa krátkym programom, po ktorom sa im prihovorilo vedenie školy. Nasledovala najdôležitejšia chvíľa - SĽUB PRVÁKA :)

       Z rúk pani riaditeľky si prevzali pamätnú medailu a od pána zástupcu sladkú drobnosť. Veríme, že radosť z tejto chvíle im vydrží ešte dlho 🙂

        

       Mgr. E. Vagaská

      • VŠETKOVEDKO

      • Dňa 28. 11. 2023 sa naši prváci, druháci, tretiaci aj štvrtáci zapojili do vedomostnej súťaže Všetkovedko.               Všetkovedko už jubilejný pätnástykrát  ponúkol žiakom základných škôl všetečné otázky.                                                                                                      

       Témy úloh boli z každého rožka troška a preverili tak logické myslenie, čítanie s porozumením a vedomosti zo všeobecného prehľadu. Kto získa čestný titul Všetkovedko  sa dozvieme už koncom decembra. Držíme palce aby titul Všetkovedka  získalo čo najviac našich šikovných žiakov.

        

       Mgr. A. Červeňáková

      • Kurz pletenia košíkov z pedigu

      • Milí rodičia a priatelia škôl,

       pozývame vás na príjemné stretnutie v ZŠ Júlie Bilčíkovej a zároveň budete mať možnosť naučiť sa nové zručností. Dňa 30.11.2023 (štvrtok) o 16.00 hod. organizujeme kurz pletenia košíkov z pedigu. Kto má záujem prosím prihláste sa na telefónnom čísle 64 93 126 alebo na emailovej adrese – riaditel@zsbudkovce.sk do stredy 29.11.2023.

       Kurz je zdarma, príspevok za materiál je 5 €.

       Tešíme sa na stretnutie s vami.

       Viera Vajsová

      • JESENNÉ POPOLUDNIE PREDŠKOLÁKOV

      • Popoludnie 26. októbra 2023 patrilo predškolákom a zvedavým škôlkarom, ktorí navštívili našu školu. Pripravili sme pre nich v našej škole PRVÉ STRETNUTIE PREDŠKOLÁKOV.  Čakali ich naše milé pani učiteľky, pani vychovávateľky aj naši veľkí školáci. Spoločne sme vytvorili príjemnú jesennú atmosféru.

       Predškoláci ukázali svoju šikovnosť pri kúzlení  s jesennými farbami. Šikovné predškolácke pršteky skvele zvládli gaštankové počítanie. Záver nášho stretnutia patril tvoreniu farebného jesenného šarkana.

       TEŠÍME SA NA VÁS  MILÍ PREDŠKOLÁCI NA ĎALŠOM STRETNUTÍ V DECEMBRI.

       Mgr. Alena Červeňáková

      • BUBNOVAČKA – HLAS DETÍ JE DȎLEŽITÝ!

      • Dňa 20. novembra 2023 sa naša škola zapojila do 10. ročníka Bubnovačky „Aby bolo deti lepšie počuť 2023!“. Ukázali sme, že hlas detí je pre nás dôležitý.

       Aktivita začala počas hodiny predmetu Osobnostný rozvoj. V každej triede prebehla diskusia na témy: Duševné zdravie, Diskriminácia a Detské práva. Žiaci spolu so svojimi triednymi učiteľmi priateľsky rozprávali napr. o tom, čo im pomáha cítiť sa lepšie, čo by sme mohli urobiť preto, aby sa každý cítil rovnocenný, a tiež aké sú detské práva. Počas tretej hodiny sme sa stretli v telocvični, kde sme si pomocou pripravenej prezentácie pripomenuli všetky detské práva, a tiež to v akých dokumentoch sú ukotvené. Nasledoval kvíz, do ktorého sa žiaci aktívne zapájali. No a na záver podujatia sme bubnovali. Pridať sa mohol každý a mohol si priniesť čokoľvek, čím je možné bubnovať. Žiaci bubnovali na bubienok, plastovými fľašami, paličkami, tlieskali...a bolo nás poriadne počuť.

                   Všetkým zúčastneným ďakujeme za spoluprácu, váš Školský podporný tím! J

      • WhatsApp

      • Vážení rodičia,                                                   

       Národný bezpečnostný úrad varuje pred nebezpečnou skupinou na četovacej aplikácii WhatsApp. Skupina sa volá ,,Pridaj čo najviac ľudí“. Aktuálne sa šíri medzi žiakmi základných škôl aj na Slovensku. Jej členovia majú prístup k nevhodnému pornografickému obsahu, ale aj k brutálnym videám vrážd a samovrážd. Skupina vyzýva svojich členov na ďalšie šírenie medzi kamarátmi a snaží sa ich udržať vyhrážkami a opätovným pozývaním. Členom WhatsApp skupiny je možné sa stať len pozvaním od niekoho, kto sa už v tejto skupine nachádza. Spomínané skutočnosti majú negatívny vplyv na psychický, mravný a sociálny vývin Vašich detí. 

       Škola nemá právo preverovať osobné účty žiakov. Taktiež nemá dosah na to, ako sa žiaci na sociálnych sieťach správajú. Odporúčame preto, aby ste si overili skupiny na sociálnych sieťach, ktorých členmi sú Vaše deti. Ak zistíte, že sa nachádzajú v skupine s podozrivým alebo nelegálnym obsahom, situáciu môžete nahlásiť polícii. Po nahlásení na polícii alebo po zistení, že nejde o nelegálny obsah, môžete skupinu opustiť a zablokovať.

                   Taktiež odporúčame, aby ste s deťmi priateľsky komunikovali o type informácií, ktoré nesmú na sociálnych sieťach zdieľať s ľuďmi, ktorých nepoznajú z reálneho sveta. Ide napríklad o meno, adresu, vek, triedu, ktorú navštevujú, akékoľvek fotografie, vrátane fotografií z dovoleniek, ale aj mená, telefónne čísla a kontaktné údaje ďalších kamarátov a známych. Aj takto docielite, že sa na vás budú obracať, keď si nebudú isté v tom, čo robiť .

                   Ďalším z riešení je ochrana mobilného zariadenia prostredníctvom aplikácie rodičovskej kontroly, ktorá dokáže obmedziť prístup dieťaťa k istým typom aplikácií, napríklad sociálnym sieťam. Aplikácie rodičovskej kontroly ponúkajú profily prispôsobené veku a poskytujú detailný prehľad o aplikáciách, ktoré dieťa použilo.

                  

                               S pozdravom vedenie Základnej školy Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355.

      • Preventívna aktivita

      • Aj na našej škole nezabúdame na prevenciu rizikového správania. Dňa 9.11.2023 nás navštívila preventistka z PZ v Michalovciach a svojou besedou pre triedy 2.stupňa priblížila našim žiakom ,,Trestnoprávnu zodpovednosť mladistvých“. Vysvetlila im skutkové podstaty trestného činu, rozdiel medzi priestupkom, prečinom a zločinom. Ozrejmila aj hranicu trestnej zodpovednosti mladistvých. Takisto žiakom porozprávala, ale aj ukázala obrázky z väznice pre mladistvých v Sučanoch, kde si odpykávajú tresty za porušovanie zákona. Dúfame, že táto beseda pomôže pri našom úsilí vychovávať žiakov tak, aby sa bezproblémovo správali nielen v škole, ale aj za jej bránami.

       Mgr. Lenka Hajduková

       sociálny pedagóg

      • Bubnovačka

      • Milí žiaci a rodičia, 

       aj naša škola bude dňa 20.11.2023 súčasťou Bubnovačky - Aby bolo deti lepšie počuť! 

      • Oznam - Riaditeľské voľno

      • Dňa 16. 11. 2023 (štvrtok) základna škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 udeľuje voľno všetkým žiakom v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) §150, ods. 5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, riaditeľské voľno. 

      • OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA

      • Olympiáda zo slovenského jazyka – školské kolo

       Dňa 17.10.2023 si žiaci ôsmeho a deviateho ročníka zmerali sily pri plnení úloh v školskom kole Olympiády zo slovenského jazyka.

       Prvú časť tvorilo dvadsaťpäť otázok vo forme online testu. V druhej časti žiaci transformovali text na správu ako útvar informačného slohového postupu.

       Tretia časť sa tradične zamerala na výrečnosť a pohotovosť žiakov. Na základe priloženého textu si žiaci pripravili príhovor, v ktorom sa snažili vysvetliť spolužiakom, prečo je potrebné zachovávať v prírode ticho a pokoj v čase migrácie vtákov.

       Dňa 15.11.2023 nás bude výherca reprezentovať v regionálnom kole OSJL.

        

       Na základe získaných bodov sa žiaci umiestnili nasledovne:

        

       1.miesto: Ivana Sabolová, IX.A

       2.miesto: Michaela Kanavalová, VIII.A

       3.miesto: Sebastián Kotora, IX.A

        

       Srdečne blahoželáme!

        

       Mgr. Erika Forgáčová

      • ZA SPISOVNOU SLOVENČINOU

      • Za spisovnou slovenčinou

       Tento rok si pripomíname 180. výročie uzákonenia spisovnej slovenčiny. Žiaci ôsmeho ročníka sa vybrali preskúmať, ako to bolo s našou slovenčinou v minulosti, a ako sa jej darí dnes.

       Najskôr viedli naše kroky do Múzea Ľudovíta Štúra. Dozvedeli sme sa, že bol známy slovenský jazykovedec, politik, spisovateľ, redaktor, no najmä kodifikátor spisovnej slovenčiny. Súčasťou múzea bola aj Štúrova pamätná izba, kde strávil posledné týždne života. Žiaci si mohli prezrieť dobové predmety, fotografie, dobový nábytok, prameň Štúrových vlasov, či zbraň, ktorá mu spôsobila smrteľné zranenie. Zistili sme, že prínos Ľudovíta Štúra pre náš národ bol naozaj veľmi významný a pretrváva dodnes.

       Odkiaľ znie spisovná slovenčina už 40 rokov? Budova Slovenského rozhlasu, ktorá je známa aj pod prezývkou Obrátená pyramída, má tento rok tiež svoje výročie. Dokončená bola pred štyridsiatimi rokmi a jej priestormi nás previedla Mgr. Daniela Čarná, PhD., galerijná pedagogička. So zatajeným dychom sme počúvali o histórii rozhlasu, o samotnej budove. Nahliadli sme do ozajstnej koncertnej siene s dokonalou akustikou a niektorí dostali možnosť, zahrať si na klavíri, za ktorý si sadajú hviezdy vážnej hudby. Nakoniec nás čakalo prekvapenie a naše objavovanie sme zavŕšili návštevou Prezidentského paláca. Mali sme šťastie a našu pani prezidentku Zuzanu Čaputovú sme zahliadli pri príchode do práce. Grassalkovichov palác nás prekvapil svojou krásou i históriou. Pani sprievodkyňa nám postupne ukázala jednotlivé sprístupnené miestnosti, v ktorých pani prezidentka víta rôzne delegácie. Mali sme možnosť pozrieť si Veľkú sálu, ktorá je mediálne veľmi známa, pani prezidentka z nej informuje verejnosť a médiá o svojich krokoch a rozhodnutiach. Videli sme miestnosť, kde pani prezidentka stoluje a rokuje s rôznymi štátnikmi a osobnosťami. Prezreli sme si knižnicu, kde boli okrem kníh s rozličnou tematikou aj medaily a vyznamenania každoročne udeľované rôznym osobnostiam zo spoločenského, kultúrneho či športového života. Na záver sme navštívili kaplnku zasvätenú svätej Barbore, kde sa niekoľkokrát ročne konajú bohoslužby.

       V súčasnosti pracujú ôsmaci na projekte, v ktorom sa o svoje poznatky a zážitky podelia so spolužiakmi.

        

       Mgr. Erika Forgáčová

      • JABĹČKOVÝ BEH

      • Dňa 16.10.2023 sa na bežeckej dráhe našej školy konal Jabĺčkový beh. Žiaci 1. a 2. stupňa si spoločne zašportovali. Po odbehnutí určitej dráhy každý žiak dostal sladkú odmenu - jabĺčko, ktoré im dodalo energiu a úsmev na tvári. Tento deň sa niesol v hesle  „ V zdravom tele zdravý duch“. 

      • ZDRAVÁ CHRBTICA

      • Naši žiaci celý týždeň (16.10.-20.10.) cvičili cvičenia zamerané na správne držanie tela, posilnili si medzilopatkové a chrbtové svalstvo a zamerali sa na cvičenia odstraňujúce rôzne zakrivenie chrbtice. Žiaci cvičili na hodinách TŠV pod vedením učiteľov, ktorí ich pri nesprávnom cvičení či dýchaní opravovali a usmerňovali. 

      • TEKVIČKOVÁ SLÁVNOSŤ

      • Tekvičková sezóna bola v našej škole tento rok veľmi úspešná. Výzva znela, vyzdobme si spolu tekvičkami našu školu.  Žiaci I. stupňa neváhali a pustili sa do tvorenia.             Rôznymi tekvičkami krásne vyzdobili školskú chodbu. Tekvičky maľované, vyrezané, rôzne ozdobené aj naaranžované, veľké ale aj tie najväčšie tekvice. Všetka táto jesenná krása skrášľovala týždeň pred jesennými prázdninami priestory našej školy.

       Najviac tekvičiek priniesli naši milí prváci z 1. A triedy, a tak sa stali víťaznou  triedou s najvyšším počtom jesenných tekvičiek.

       Všetci zapojení žiaci si zaslúžili veľkú pochvalu a sladkú odmenu.

       ĎAKUJEME ZA VAŠU TVORIVOSŤ A ZAPOJENIE DO TEKVIČKOVEJ SLÁVNOSTI.

       Mgr. Alena Červeňáková

      • SVIEČKOVÝ POCHOD

      • November je  mesiac kedy kupujeme kvety aj sviečky a spoločne navštevujeme miesta posledného odpočinku. Spomíname na všetkých, ktorí už nie sú medzi nami. Atmosféra pokoja, vôňa sviečok a stretnutia s rodinou aj to prináša táto novembrová  chvíľa.

       Pridali sme sa tiež a všetci žiaci I. stupňa si už tradične pripomenuli PAMIATKU ZOSNULÝCH, SVIEČKOVÝM POCHODOM. V sprievode svojich triednych učiteliek každá trieda zapálila sviečku na významných miestach v obci.

       Zapálením sviečky a chvíľkou ticha sme venovali spomienku tým, ktorí už medzi nami nie sú.

       Mgr. Alena Červeňáková

      • EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV– 26. september

      • Koniec septembra sa už tradične spája s dátumom 26. september, kedy oslavujeme Európsky deň jazykov (EDJ). Cieľom EDJ je podporiť ľudí, aby sa učili cudzie jazyky a upozorniť tak na ich dôležitosť - podporiť nie len samotnú rozmanitosť jazykov, ale aj rôznorodosť kultúr, názorov a hodnôt.

       We live in different places,
       we speak in many different ways,
       Some things might be different,
       but we are all the same.

       EDJ sme si pripomenuli aj na našej škole počas hodín anglického a nemeckého jazyka. Spolu so žiakmi sme si najskôr vysvetlili význam Európskeho dňa jazykov. Následne sme sa v jednotlivých triedach venovali rôznym aktivitám – rozprávali sme sa o tom, akými všetkými jazykmi vedia žiaci v triede rozprávať; zaspievali sme si pesničky a naučili sa pozdravy z rôznych krajín z celého sveta; v malých skupinkách sme pomocou pojmovej mapy premýšľali nad tým, prečo je dôležité učiť sa cudzí jazyk – následne sme vybrali niektoré nápady, z ktorých sme spolu vyrobili plagáty. Na záver hodiny sme sa za účasť na aktivitách odmenili sladkosťou typickou pre príslušnú krajinu.

       Cieľom našich hodín bolo žiakom priblížiť EDJ, jazykovú a kultúrnu rozmanitosť, ako aj dôležitosť interkultúrneho porozumenia. A preto bolo heslo nášho dňa:

       We all smile in the same language. 

       Wir lachen alle in derselben Sprache.

       Všetci sa smejeme v rovnakom jazyku.

        

      • NÁCVIK EVAKUACIE ŠKOLY

      • Dňa 19.9.2023 sa na základnej škole Júlie Bilčíkovej v Budkovciach uskutočníl ostrý nácvik evakuácie školy.

         Po vyhlasení v rozhlase pani riaditeľlky sme sa rýchlo poberali z tried, kde vonku sme už mali možnosť vidiet hasičov, policajtov, záchrannu službu. Po krátkej dobe sme sa čo najrýchlejšie presunuli na bezpečné miesto (kultúrny dom v Budkovciach), kde sme strávili nejaku dobu. Po kompletnej kontrole školy hasičmi, sme sa mohli opätovne dostaviť do areálu školy, kde nám vysvetlili všetky informácie ohľadom bezpečnostných pokynov.

       Následne prebehla prezentácia hasičskej techniky a ukážka požiarneho útoku. Pre naše deti to bol vzrušujúci,  zároveň príjemný zážitok, z ktorého si odnášaju kopec nových poznatkov a sú pripravené na možnú evakuáciu školy. 

      • EXKURZIA

      • Dňa 13.9.2023 sa žiaci 1.ročníka zúčastnili exkurzie – Náučný chodník a Zelený areál Budkovce. Počas prvej hodiny sme sa oboznámili s pokynmi o bezpečnosti počas exkurzie. Následne sme absolvovali exkurziu, kde sme si počas presunu upevnili poznatky o listnatých a ihličnatých stromoch. Na náučnom chodníku sme si spoločne na informačných tabuliach prečítali, aké živočíchy a rastliny sa nachádzajú v blízkom okolí. Dozvedeli sme sa aj o amerických letcoch v Budkovciach a videli sme aj hrobku rodu Wiczmándy. Plní zážitkov sme sa vrátili do školy.