• Škola disponuje rekreačno-edukačným areálom- pocitový chodník, pexeso, skleník, vonkajšia učebňa biológie, miniarborétum
     • Bylinková záhrada
     • Žiaci si môžu pozrieť rôzne druhy bylín
     • Skleník
     • Dbáme na enviromentálnu výchovu a ochranu životného prostredia
     • Vonkajšie edukatívne pomôcky
     • Žiaci môžu využívať aj vonkajšie počítadlo či prejsť sa po pocitovom chodníku
     • Podporujeme výtvarný talent našich žiakov
     • My a seniori
     • 18. 6. 2018
     • Naša spolupráca s Domom seniorov v Michalovciach sa rozrástla o 4 kolektívne výtvarné práce, ktoré naši žiaci zhotovili počas apríla a mája pod vedením Ing. Jany Wiczmándyovej. Práce zútulňujú priestory spomínaného zariadenia, svojou farebnosťou s prírodnými motívmi povzbudzujú pozitívnu energiu klientov. Sme radi, že naši žiaci môžu takto zvyšovať komfort ľudí vo vyššom veku

     • Čítať viac
     • Memoriál Štefana Nadzama
     • 18. 6. 2018
     • Tradične sa už po niekoľkýkrát konal na našej škole Memoriál Štefana Nadzama v malom futbale. Celá akcia sa konala na multifunkčnom ihrisku v areáli školy a zúčastnili sa jej žiaci zo ZŠ Strážske, ZŠ s MŠ Zalužice a naši žiaci. Od začiatku mali chlapci súťaživú náladu a snažili sa podať čo najlepší výkon. Nebola núdza ani o pekné futbalové akcie či góly. Počas zápasov všetkých futbalistov povzbudzovali aj naši žiaci, ktorí sú, ako sa ukázalo aj futbalovými fanúšikmi. Vážime si a ďakujeme za účasť na tejto športovej akcii aj pani Nadzamovej, ktorá potešila družstvá aj sladkou odmenou.

     • Čítať viac
     • Okresná súťaž Mladý zdravotník
     • 28. 5. 2018
     • Dňa 25.5.2018 sa na II. ZŠ v Michalovciach uskutočnila okresná súťaž mladých zdravotníkov. Naša škola sa každoročne zúčastňuje tejto súťaže. Reprezentovali nás dve súťažné družstvá mladších žiakov pod vedením pani vychovávateľky J. Kontuľovej.

      Prvé družstvo bolo v nasledovnom zložení: A. Červeňák, M. Pavlov, F. Pavlov, I. Sabolová, S. Kollárová a J. Kamenská- získali 1. miesto v okrese, kde preukázali veľmi dobré vedomosti a získali plný počet bodov.

     • Čítať viac
     • Konzultačné rodičovské združenie
     • 27. 5. 2018
     • Pozývame rodičov na konzultačné rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 28. 5. 2018 od 13.30 do 16.00 hod. v jednotlivých triedach.

     • Čítať viac
     • Puškinov pamätník
     • 20. 5. 2018
     • V sobotu 28.4.2018 sa v Divadle B. S. Timravy v Lučenci konala celoslovenská súťaž v prednese poézie a prózy v ruskom jazyku pre žiakov základných škôl 6. – 8. ročníka a príslušných ročníkov 8-ročných gymnázií a stredných škôl.

      Súťaže sme sa zúčastnili po prvýkrát. Našu školu na súťaži reprezentovala žiačka VI.B triedy Sofia Drožetská. Sofia aj po výbornom výkone neobsadila žiadne miesto. Slávnostné vyhlásenie víťazov celoslovenskej súťaže v prednese ruskej poézie a prózy Puškinov pamätník bolo na Zimnom štadióne v Lučenci . Vyvrcholením súťaže bol galavečer s vystúpením významných ruských krasokorčuliarov - olympijských medailistov, majstrov Ruska, majstrov Európy a majstrov sveta:

     • Čítať viac
     • Metamorfózy slova 2018
     • 15. 5. 2018
     • Reprezentácia našich žiakov s dramatizáciou rozprávky O troch grošoch v tomto školskom roku pokračovala na krajskej súťaži v prednese poézie a prózy, v tvorbe divadiel a detských recitačných kolektívov, na 24. ročníku Metamorfóz slova. Lea Červeňáková, Dominika Dorčáková, Alexandra Pavlovová, Bianka Tačárová, Samuel Bajužík a Ivan Čurma v konkurencii základných umeleckých škôl predviedli výkon, za ktorý im porota udelila 2.miesto v zlatom pásme v kategórii detský recitačný kolektív. Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu.

     • Čítať viac
     • Na Matičnom festivale v Košiciach sme získali krásne 3. miesto
     • 14. 5. 2018
     • Naša žiačka Emma Melníková sa dňa 4.5.2018 zúčastnila s piesňou „Zahrajce hudaci“ a hudobným sprievodom p. uč. Sabolovej na matičnom festivale Ľudová pieseň košickej mládeže na Evanjelickom gymnáziu v Košiciach. V konkurencii 15 speváčok získala krásne 3. miesto. Jej zvučný hlas sa krásne niesol halou gymnázia – reprezentovala nás na vysokej úrovni. Porota bola veľmi spokojná. Všetci účastníci - aj v ďalších kategóriách - boli mediálne spropagovaní ma stránkach gymnázia, Matice slovenskej a mesta Košíc. Na uverejnenom linku si môžete prečítať celú správu organizátora - Matice slovenskej – aj s fotografiami, kde naša Emmka veľmi dobre zapadla – pozrite sa!

     • Čítať viac
     • Zúčastnili sme sa na okresnom kole súťaže Slávik Slovenska 2018
     • 14. 5. 2018
     • Dňa 3.5.2018 sa na ZŠ Moskovskej v Michalovciach konalo okresné kolo súťaže Slávik Slovenska 2018. Našu školu reprezentovali Anna Mary Jónyová, Jasmína Jónyová a Emma Melníková. Aj keď dievčatá v nádherných krojoch odspievali najlepšie ako mohli, v ťažkej konkurencii nezískali žiadne umiestnenie. Určite nám spravili dobré meno, takže ďakujeme a nech Vám to ďalej krásne spieva!

     • Čítať viac
     • Konalo sa školské kolo súťaže Slávik Slovenska
     • 14. 5. 2018
     • Dňa 23.4.2018 sa konalo školské kolo súťaže Slávik Slovenska. Porota v zložení pán zástupca J. Červeňák, p. Vagaská a p. Sabolová po dlhom a ťažkom posudzovaní rozhodla , že v kategórii 1. – 3. ročník získali :

      1. miesto – Anna Mary Jónyová, 3.A
      2. miesto – Lili Gregušová, A
      3. miesto - Anabela Geciov
     • Čítať viac
     • Naši šikovní výtvarníci
     • 8. 5. 2018
     • Žiaci našej školy majú talent nielen divadelný či spevácky ale aj výtvarný. Podporujú ho nielen v škole, ale aj navštevovaním záujmových útvarov. Zúčastnili sa rôznych súťaži a neobišli bez ocenení. Ponúkame Vám prehľad úspechov našich výtvarných talentov :

      1. Michalovce očami mladých výtvarníkov:

     • Čítať viac
     • Oznam o udelení voľna
     • 3. 5. 2018
     • ZŠ Budkovce na základe §2 ods. 1 a) zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení zastúpená riaditeľkou školy oznamuje, že dňa 7.5.2018 - pondelok, poskytuje voľno žiakovm všetkých ročníkov z organizačných dôvodov podľa §150 ods.5 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplneni niektorých zákonov.

     • Čítať viac
   • Prihlásenie

   • Zvonenia

    Pondelok 18. 6. 2018
   • Fotogaléria

    • My a seniori
    • Puškinov pamätník
    • Metamorfózy slova 2018
    • Okresné kolo Slávika 2018
    • Metamorfózy slova 2018
    • Matičný festival Košice 2018