Navigácia

Piatok 22. 9. 2017

Počet návštev: 2469738

Neučíme sa pre školu, ale pre život

Novinky

  • Školská jedáleň:

    Prihlášky na obedy pre žiakov nájdete v jedálni školy, ktoré je potrebné vyplnené a podpísané odovzdať naspäť do jedálne školy najneskôr do 8.00 hod. nasledujúceho dňa. V pondelok , t.j. 4.9.2017, sa obed pre žiakov neposkytuje.

  • Pozývame všetkých žiakov na slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 dňa 4. septembra 2017 (pondelok) so začiatkom o 9.00 hod. na školskom dvore.