• Aktuálne počasie v škole zistite kliknutím na "POČASIE"
    • Škola disponuje rekreačno-edukačným areálom- pocitový chodník, pexeso, skleník, vonkajšia učebňa biológie, miniarborétum
    • Viac informácií nájdete po kliknutí na "PROJEKT E.AR.TH"
    • Školský divadelný súbor- Rukavička
    • Zemplínska scénická jar- bronzové pásmo
    • t a l e n t * u m e n i e * k u m š t- výtvarná súťaž
    • N. Antušová - 2. miesto- návrh secesného náhrdelníka Vážka
    • Výtvarná súťaž- Cestička umením-Čarovný Egypt
    • 1. miesto-N.Antušová
    • Športová olympiáda žiakov II. stupňa základných škôl SŠU Vinné
    • ZŠ Júlie Bilčíkovej- 1. miesto
    • Športová olympiáda žiakov I. stupňa základných škôl SŠU Vinné
    • ZŠ Júlie Bilčíkovej- 1. miesto
     • ADVENTNÉ ZDOBENIE V NAŠEJ ŠKOLE

     • 1. 12. 2023
     • ADVENTNÉ ZDOBENIE V NAŠEJ ŠKOLE

      Čas príprav, zdobenia a čakania na Vianoce si žiaci prvého stupňa so svojimi triednymi učiteľkami spríjemňujú rôznymi adventnými aktivitami. Jednou z aktivít sú VIANOČNÉ DVERE. V každej triede sú dvere vyzdobené vianočnou a zimnou témou. Tvorivosti sa medze nekládli a tak máme pri vstupe do každej triedy na 1. stupni príjemnú adventnú atmosféru na témy ĽADOVÉ KRÁĽOVSTVO, ZIMA, SNEHULIAK, ZIMNÁ KRAJINA, MIKULÁŠ, VIANOČNÝ STROMČEK, VIANOČNÉ DARČEKY, VIANOČNÉ GULE A PERNÍKOVÝ VIANOČNÝ STROMČEK.

     • ADVENTNÉ ZDOBENIE V NAŠEJ ŠKOLE: Čítať viac
     • PRVÁ SLÁVNOSTNÁ CHVÍĽA PRE NAŠICH PRVÁČIKOV

     • 1. 12. 2023
     • Vo štvrtok 23.11.2023 mali naši prváci milú slávnosť - IMATRIKULÁCIU, čím sa stali ozajstnými žiakmi našej školy 🙂

      Predstavili sa krátkym programom, po ktorom sa im prihovorilo vedenie školy. Nasledovala najdôležitejšia chvíľa - SĽUB PRVÁKA :)

      Z rúk pani riaditeľky si prevzali pamätnú medailu a od pána zástupcu sladkú drobnosť. Veríme, že radosť z tejto chvíle im vydrží ešte dlho 🙂

     • PRVÁ SLÁVNOSTNÁ CHVÍĽA PRE NAŠICH PRVÁČIKOV: Čítať viac
     • VŠETKOVEDKO

     • 1. 12. 2023
     • Dňa 28. 11. 2023 sa naši prváci, druháci, tretiaci aj štvrtáci zapojili do vedomostnej súťaže Všetkovedko. Všetkovedko už jubilejný pätnástykrát ponúkol žiakom základných škôl všetečné otázky.

      Témy úloh boli z každého rožka troška a preverili tak logické myslenie, čítanie s porozumením a vedomosti zo všeobecného prehľadu. Kto získa čestný titul Všetkovedko sa dozvieme už koncom decembra. Držíme palce aby titul Všetkovedka získalo čo najviac našich šikovných žiakov.

     • VŠETKOVEDKO: Čítať viac
     • Kurz pletenia košíkov z pedigu

     • 26. 11. 2023
     • Milí rodičia a priatelia škôl,

      pozývame vás na príjemné stretnutie v ZŠ Júlie Bilčíkovej a zároveň budete mať možnosť naučiť sa nové zručností. Dňa 30.11.2023 (štvrtok) o 16.00 hod. organizujeme kurz pletenia košíkov z pedigu. Kto má záujem prosím prihláste sa na telefónnom čísle 64 93 126 alebo na emailovej adrese – riaditel@zsbudkovce.sk do stredy 29.11.2023.

     • Kurz pletenia košíkov z pedigu: Čítať viac
     • JESENNÉ POPOLUDNIE PREDŠKOLÁKOV

     • 28. 11. 2023
     • Popoludnie 26. októbra 2023 patrilo predškolákom a zvedavým škôlkarom, ktorí navštívili našu školu. Pripravili sme pre nich v našej škole PRVÉ STRETNUTIE PREDŠKOLÁKOV. Čakali ich naše milé pani učiteľky, pani vychovávateľky aj naši veľkí školáci. Spoločne sme vytvorili príjemnú jesennú atmosféru.

     • JESENNÉ POPOLUDNIE PREDŠKOLÁKOV: Čítať viac
     • BUBNOVAČKA – HLAS DETÍ JE DȎLEŽITÝ!

     • 22. 11. 2023
     • Dňa 20. novembra 2023 sa naša škola zapojila do 10. ročníka Bubnovačky „Aby bolo deti lepšie počuť 2023!“. Ukázali sme, že hlas detí je pre nás dôležitý.

      Aktivita začala počas hodiny predmetu Osobnostný rozvoj. V každej triede prebehla diskusia na témy: Duševné zdravie, Diskriminácia a Detské práva. Žiaci spolu so svojimi triednymi učiteľmi priateľsky rozprávali napr. o tom, čo im pomáha cítiť sa lepšie, čo by sme mohli urobiť preto, aby sa každý cítil rovnocenný, a tiež aké sú detské práva. Počas tretej hodiny sme sa stretli v telocvični, kde sme si pomocou pripravenej prezentácie pripomenuli všetky detské práva, a tiež to v akých dokumentoch sú ukotvené. Nasledoval kvíz, do ktorého sa žiaci aktívne zapájali. No a na záver podujatia sme bubnovali. Pridať sa mohol každý a mohol si priniesť čokoľvek, čím je možné bubnovať. Žiaci bubnovali na bubienok, plastovými fľašami, paličkami, tl

     • BUBNOVAČKA – HLAS DETÍ JE DȎLEŽITÝ!: Čítať viac
     • WhatsApp

     • 22. 11. 2023
     • Vážení rodičia,

      Národný bezpečnostný úrad varuje pred nebezpečnou skupinou na četovacej aplikácii WhatsApp. Skupina sa volá ,,Pridaj čo najviac ľudí“. Aktuálne sa šíri medzi žiakmi základných škôl aj na Slovensku. Jej členovia majú prístup k nevhodnému pornografickému obsahu, ale aj k brutálnym videám vrážd a samovrážd. Skupina vyzýva svojich členov na ďalšie šírenie medzi kamarátmi a snaží sa ich udržať vyhrážkami a opätovným pozývaním. Členom WhatsApp skupiny je možné sa stať len pozvaním od niekoho, kto sa už v tejto skupine nachádza. Spomínané skutočnosti majú negatívny vplyv na psychický, mravný a sociálny vývin Vašich detí.

     • WhatsApp: Čítať viac
     • Preventívna aktivita

     • 20. 11. 2023
     • Aj na našej škole nezabúdame na prevenciu rizikového správania. Dňa 9.11.2023 nás navštívila preventistka z PZ v Michalovciach a svojou besedou pre triedy 2.stupňa priblížila našim žiakom ,,Trestnoprávnu zodpovednosť mladistvých“. Vysvetlila im skutkové podstaty trestného činu, rozdiel medzi priestupkom, prečinom a zločinom. Ozrejmila aj hranicu trestnej zodpovednosti mladistvých. Takisto žiakom porozprávala, ale aj ukázala obrázky z väznice pre mladistvých v Sučanoch, kde si odpykávajú tresty za porušovanie zákona. Dúfame, že táto beseda pomôže pri našom úsilí vychovávať žiakov tak, aby sa bezproblémovo správali nielen v škole, ale aj za jej bránami.

     • Preventívna aktivita: Čítať viac
     • Bubnovačka

     • 14. 11. 2023
     • Milí žiaci a rodičia,

      aj naša škola bude dňa 20.11.2023 súčasťou Bubnovačky - Aby bolo deti lepšie počuť!

     • Bubnovačka: Čítať viac
     • Oznam - Riaditeľské voľno

     • 14. 11. 2023
     • Dňa 16. 11. 2023 (štvrtok) základna škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 udeľuje voľno všetkým žiakom v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) §150, ods. 5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, riaditeľské voľno.

     • Oznam - Riaditeľské voľno: Čítať viac
     • OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA

     • 12. 11. 2023
     • Olympiáda zo slovenského jazyka – školské kolo

      Dňa 17.10.2023 si žiaci ôsmeho a deviateho ročníka zmerali sily pri plnení úloh v školskom kole Olympiády zo slovenského jazyka.

      Prvú časť tvorilo dvadsaťpäť otázok vo forme online testu. V druhej časti žiaci transformovali text na správu ako útvar informačného slohového postupu.

     • OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA: Čítať viac
     • ZA SPISOVNOU SLOVENČINOU

     • 12. 11. 2023
     • Za spisovnou slovenčinou

      Tento rok si pripomíname 180. výročie uzákonenia spisovnej slovenčiny. Žiaci ôsmeho ročníka sa vybrali preskúmať, ako to bolo s našou slovenčinou v minulosti, a ako sa jej darí dnes.

      Najskôr viedli naše kroky do Múzea Ľudovíta Štúra. Dozvedeli sme sa, že bol známy slovenský jazykovedec, politik, spisovateľ, redaktor, no najmä kodifikátor spisovnej slovenčiny. Súčasťou múzea bola aj Štúrova pamätná izba, kde strávil posledné týždne života. Žiaci si mohli prezrieť dobové predmety, fotografie, dobový nábytok, prameň Štúrových vlasov, či zbraň, ktorá mu spôsobila smrteľné zranenie. Zistili sme, že prínos Ľudovíta Štúra pre náš národ bol naozaj veľmi významný a pretrváva dodnes.

     • ZA SPISOVNOU SLOVENČINOU: Čítať viac
     • JABĹČKOVÝ BEH

     • 6. 11. 2023
     • Dňa 16.10.2023 sa na bežeckej dráhe našej školy konal Jabĺčkový beh. Žiaci 1. a 2. stupňa si spoločne zašportovali. Po odbehnutí určitej dráhy každý žiak dostal sladkú odmenu - jabĺčko, ktoré im dodalo energiu a úsmev na tvári. Tento deň sa niesol v hesle „ V zdravom tele zdravý duch“.

     • JABĹČKOVÝ BEH: Čítať viac
     • ZDRAVÁ CHRBTICA

     • 6. 11. 2023
     • Naši žiaci celý týždeň (16.10.-20.10.) cvičili cvičenia zamerané na správne držanie tela, posilnili si medzilopatkové a chrbtové svalstvo a zamerali sa na cvičenia odstraňujúce rôzne zakrivenie chrbtice. Žiaci cvičili na hodinách TŠV pod vedením učiteľov, ktorí ich pri nesprávnom cvičení či dýchaní opravovali a usmerňovali.

     • ZDRAVÁ CHRBTICA: Čítať viac
     • TEKVIČKOVÁ SLÁVNOSŤ

     • 4. 11. 2023
     • Tekvičková sezóna bola v našej škole tento rok veľmi úspešná. Výzva znela, vyzdobme si spolu tekvičkami našu školu. Žiaci I. stupňa neváhali a pustili sa do tvorenia. Rôznymi tekvičkami krásne vyzdobili školskú chodbu. Tekvičky maľované, vyrezané, rôzne ozdobené aj naaranžované, veľké ale aj tie najväčšie tekvice. Všetka táto jesenná krása skrášľovala týždeň pred jesennými prázdninami priestory našej školy.

     • TEKVIČKOVÁ SLÁVNOSŤ: Čítať viac
     • SVIEČKOVÝ POCHOD

     • 4. 11. 2023
     • November je mesiac kedy kupujeme kvety aj sviečky a spoločne navštevujeme miesta posledného odpočinku. Spomíname na všetkých, ktorí už nie sú medzi nami. Atmosféra pokoja, vôňa sviečok a stretnutia s rodinou aj to prináša táto novembrová chvíľa.

      Pridali sme sa tiež a všetci žiaci I. stupňa si už tradične pripomenuli PAMIATKU ZOSNULÝCH, SVIEČKOVÝM POCHODOM. V sprievode svojich triednych učiteliek každá trieda zapálila sviečku na významných miestach v obci.

     • SVIEČKOVÝ POCHOD: Čítať viac
     • EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV– 26. september

     • 26. 9. 2023
     • Koniec septembra sa už tradične spája s dátumom 26. september, kedy oslavujeme Európsky deň jazykov (EDJ). Cieľom EDJ je podporiť ľudí, aby sa učili cudzie jazyky a upozorniť tak na ich dôležitosť - podporiť nie len samotnú rozmanitosť jazykov, ale aj rôznorodosť kultúr, názorov a hodnôt.

      We live in different places,
      we speak in many different ways,
      Some things might be different,
      but we are all the same.

     • EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV– 26. september: Čítať viac
     • NÁCVIK EVAKUACIE ŠKOLY

     • 21. 9. 2023
     • Dňa 19.9.2023 sa na základnej škole Júlie Bilčíkovej v Budkovciach uskutočníl ostrý nácvik evakuácie školy.

      Po vyhlasení v rozhlase pani riaditeľlky sme sa rýchlo poberali z tried, kde vonku sme už mali možnosť vidiet hasičov, policajtov, záchrannu službu. Po krátkej dobe sme sa čo najrýchlejšie presunuli na bezpečné miesto (kultúrny dom v Budkovciach), kde sme strávili nejaku dobu. Po kompletnej kontrole školy hasičmi, sme sa mohli opätovne dostaviť do areálu školy, kde nám vysvetlili všetky informácie ohľadom bezpečnostných pokynov.

     • NÁCVIK EVAKUACIE ŠKOLY : Čítať viac
     • EXKURZIA

     • 19. 9. 2023
     • Dňa 13.9.2023 sa žiaci 1.ročníka zúčastnili exkurzie – Náučný chodník a Zelený areál Budkovce. Počas prvej hodiny sme sa oboznámili s pokynmi o bezpečnosti počas exkurzie. Následne sme absolvovali exkurziu, kde sme si počas presunu upevnili poznatky o listnatých a ihličnatých stromoch. Na náučnom chodníku sme si spoločne na informačných tabuliach prečítali, aké živočíchy a rastliny sa nachádzajú v blízkom okolí. Dozvedeli sme sa aj o amerických letcoch v Budkovciach a videli sme aj hrobku rodu Wiczmándy. Plní zážitkov sme sa vrátili do školy.

     • EXKURZIA: Čítať viac
   • Prihlásenie

   • Zvonenia

    Piatok 1. 12. 2023