• Dňa 28.11. 2018 sa uskutočnilo okresné kolo vo futsale žiakov, ktorého sa zúčastnila aj naša škola. Celkovo sa tohto podujatia zúčastnilo 6 základných škôl. Po vyžrebovaní v skupine sme dostali I. ZŠ a VI.ZŠ v Michalovciach. Jeden zápas sme vyhrali, avšak ten druhý sme prehrali. Následne sme hrali o umiestnenie o 3. resp. 4 miesto s V. ZŠ Michalovciach, ktorú sme porazili a skončili na peknom 3. mieste.
     • Dňa 05. 11. 2018 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii C, do ktorej sa zapojili 4 žiaci 9. ročníka. Olympiáda preverila vedomosti, čitateľské zručnosti, kreativitu i rečnícke schopnosti, ktoré žiaci preukázali v troch kolách: 1. vedomostný test
     • Pozývame rodičov (zákonných zástupcov) na konzultačné rodičovské združenie dňa 17.12.2018, ktoré sa uskutoční v jednotlivých triedach v čase od 14.00-15.30 hod.
     • Škola disponuje rekreačno-edukačným areálom- pocitový chodník, pexeso, skleník, vonkajšia učebňa biológie, miniarborétum
    • Konzultačné rodičovské združenie
     • Konzultačné rodičovské združenie
     • 9. 12. 2018
     • Pozývame rodičov (zákonných zástupcov) na konzultačné rodičovské združenie dňa 17.12.2018, ktoré sa uskutoční v jednotlivých triedach v čase od 14.00-15.30 hod.

     • Čítať viac
    • Vianočná akadémia
     • Vianočná akadémia
     • 9. 12. 2018
     • Srdečne Vás pozývame na Vianočnú akadémiu, ktorá sa uskutoční 12.12. 2018 (streda) o 16.00 hodine v Kultúrnom dome v Budkovciach.

     • Čítať viac
    • 3. miesto vo futsale
     • 3. miesto vo futsale
     • 9. 12. 2018
     • Dňa 28.11. 2018 sa uskutočnilo okresné kolo vo futsale žiakov, ktorého sa zúčastnila aj naša škola. Celkovo sa tohto podujatia zúčastnilo 6 základných škôl. Po vyžrebovaní v skupine sme dostali I. ZŠ a VI.ZŠ v Michalovciach. Jeden zápas sme vyhrali, avšak ten druhý sme prehrali. Následne sme hrali o umiestnenie o 3. resp. 4 miesto s V. ZŠ Michalovciach, ktorú sme porazili a skončili na peknom 3. mieste.

     • Čítať viac
     • Imatrikulácia
     • 2. 12. 2018
     • Prvé týždne si naši prváci prešli veľkou zmenou. Spoznávali našu školu, usilovne pracovali, veľa sa naučili a dozvedeli. Stať sa ozajstným prvákom nebolo jednoduché. Dňa 29.11. 2018 sa v našej škole už tradične uskutočnila slávnostná Imatrikulácia prvákov. Slávnostnou imatrikuláciou boli prváci definitívne prijatí do cechu prváckeho. V krátkom vystúpení sa predviedli v písmenkových básničkách, zaspievali a ukázali svoju odvahu. Pani riaditeľka spolu s pani zástupkyňou a pánom zástupcom, prvákov pasovali a prváci to spečatili prváckym sľubom.

     • Čítať viac
     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – školské kolo
     • 20. 11. 2018
     • Dňa 05. 11. 2018 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii C, do ktorej sa zapojili 4 žiaci 9. ročníka. Olympiáda preverila vedomosti, čitateľské zručnosti, kreativitu i rečnícke schopnosti, ktoré žiaci preukázali v troch kolách: 1. vedomostný test

      2. transformácia textu

     • Čítať viac
     • Opäť medzi najlepšími na Slovensku
     • 20. 11. 2018
     • Zamýšľali ste sa už niekedy v čom spočíva kúzlo dobrého jedla? Naša deviatačka Gabika Spišáková sa zamyslela a jej úvaha jej priniesla celoslovenský úspech.

      Literárnu súťaž s touto témou vyhlásila v rámci projektu Hovorme o jedle nezisková organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou Centrum rozvoja znalosti o potravinách, ktorá sa zameriava na zvyšovanie úrovne vzdelávania a povedomia o potravinách a dobrých stravovacích návykoch ako súčasti zdravého životného štýlu, ich úlohe pri ochrane zdravia

     • Čítať viac
     • Záložka do knihy spája školy
     • 13. 11. 2018
     • Do česko-slovenského projekt1u Záložka do knihy spája školy sme sa zapojili už po ôsmy raz. Prihlásilo sa 50 žiakov prvého a 30 žiakov druhého stupňa a našou partnerskou školou bola Základná škola Záhorácka 919 Borský Mikuláš.

      Téma tohto ročníka - Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice, ponúkla žiakom mnoho tém na ich výtvarné stvárnenie. Od začiatku októbra na hodinách výtvarnej výchovy, pracovného vyučovania a v školskom klube detí vyrábali záložky pre našich kamarátov zo Záhoria. Pri ich tvorbe už tradične zneli v triedach a oddeleniach ŠKD knižné príbehy, ktoré boli pre žiakov inšpiráciou. Mladší sa najčastejšie inšpirovali rozprávkami, tí starší zas povesťami a fantazijnými príbehmi. Viac ako po iné roky vyrábali záložky žiaci aj doma a prinášali ich triednym učiteľkám či priamo do školskej knižnice. Na konci októbra sme ich už mali riadnu kopu a vybrať

     • Čítať viac
     • Oznam o udelení voľna
     • 12. 11. 2018
     • ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce na základe § 2 ods.1 pís. a) zákon a 596/2003 Z.z. O štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení zastúpená riaditeľkou školy oznamuje, že:

      dňa 16.11.2018 (piatok), poskytuje voľno z organizačných dôvodov podľa § 150 ods.5 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní,

     • Čítať viac
     • SVIEČKOVÝ POCHOD
     • 7. 11. 2018
     • KATOLÍCKA CIRKEV slávi 1. novembra sviatok VŠETKÝCH SVÄTÝCH. O deň neskôr je Pamiatka zosnulých. Cintoríny sa v tieto dni naplnia ľuďmi, ktorí sa zhromažďujú okolo hrobov svojich príbuzných a pripomínajú si ich zapálením sviečky. Žiaci prvého stupňa pod vedením svojich triednych učiteliek, si v tomto čase Dušičiek uctili pamiatku zosnulých zapálením sviečok pri pomníkoch a krížoch v našej obci. Tento sviečkový pochod sa stal na našej škole tradíciou, ktorou si spoločne uctievame pamiatku zosnulých.

     • Čítať viac
     • Vyhodnotenie súťaže o Naj...tekvicu
     • 7. 11. 2018
     • Od pondelka 22.10.2018 počas celého týždňa až do piatku 26.10.2018 prebiehala na našej škole súťaž o naj ... tekvicu. Všetky vyrezané a dodekorované tekvice boli počas týchto dní vystavené v pavilóne Jána Amosa Komenského. Vyhodnocovanie súťaže prebehlo v pondelok 29.10.2018. Bolo náročné, pretože máme šikovných žiakov a všetky tekvice boli naozaj krásne. Preto boli všetci žiaci odmenení diplomom a sladkou odmenou. Osobitne bola odmenená trieda, ktorá priniesla najviac tekvíc. S najväčším a zároveň rovnakým počtom prinesených tekvíc však tento rok vyhrali dve triedy a to 1.A a 3.A s počtom tekvíc 10. Ďalej sa na prvom mieste umiestnili dvaja žiaci štvrtého ročníka. Boli to J. Kamenská a A. Červeňák. Na druhom mieste sa umiestnila žiačka E. Kmecová a tretie miesto patrilo S. Bajužikovi . Všetkým žiakom, ktorí sa do tohtoročnej tekvicovej súťaže zapojili ďakujeme a tešíme sa na ďalšie kre

     • Čítať viac
     • Príbeh hudby na našej škole
     • 7. 11. 2018
     • Výchovný koncert Príbeh hudby alebo Ako vznikla nota zorganizoval Gabriel Rovňák s Bratislavským chlapčenským zborom Bratislava . Online ho videlo 85 žiakov našej školy. Videli ho žiaci 6.A, 6.B, 7.B, 8.A a 9.A. Zaujímavým spôsobom sa prezentoval nielen skvelý chlapčenský zbor, ale aj jednotlivci – operní speváci a speváčky a snažili sa priblížiť svet hudby žiakom základných škôl. Ďakujeme za nevšedný zážitok. Stretneme sa o rok!

     • Čítať viac
     • Jesenné prázdniny
     • 25. 10. 2018
     • Od 31.10. do 4.11.2018 sú jesenné prázdniny. Do školy nastupujeme 5.11.2018(pondelok).

      Nezabudnite, že pri príležitosti stého výročia vzniku ČSR je dňa 30.10.2018 mimoriadny štátny sviatok.

     • Čítať viac
   • Prihlásenie

   • Zvonenia

    Štvrtok 13. 12. 2018
   • Fotogaléria

    • Imatrikulácia
    • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – školské kolo
    • Opäť medzi najlepšími na Slovensku
    • Súťaž o Naj...tekvicu
    • Záložka do knihy spája školy
    • Škola v prírode