• ZO OZ

     • Základná organizácia odborového zväzu pri ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce

     •  

      Počet členov:    

       

      Organizovanosť: 91,8%

       

      Výbor:         

       

      •  PaedDr. Eva Timárová - predseda
      •  Mgr. Erika Vagaská  - pokladník
      •  
      •  Mgr. L.Šaffová- člen
      • Ľ.Haragaľová- člen

       

       

      Činnosť:      

       

      •  vyjednávanie a uzatváranie kolektívnej zmluvy
      •  odmeňovanie členov pri odchode do dôchodku a pri 50.rokoch veku
      •  poskytovanie príspevkov na stretnutia a posedenia /záver      školského,   kalendárneho roka/                                                                                    príspevky na zájazdy  
      •  zabezpečenie doplnkovej rekreácie / rekreačné zariadenie Crocus-        Kežmarské Žľaby /  
      •  účasť na EXODE
      •  previerky BOZ
      •  informovanie členov ZO OZ prostredníctvom nástenky, členských schôdzí a časopisu Aktuality zväzu

       

       

      Informácie o OZ PŠaV na Slovensku :  www.ozpsav.sk