• Rady pre rodičov

     • Upozornenie pre rodičov detí, u ktorých sa vyskytla pedikulóza (zavšivavenie)

     • Riaditeľka školy informuje:

           Každoročne existuje obdobie, kedy sa u detí môže objaviť pedikulóza – zavšivavenie. V kolektíve detí sa najčastejšie objavuje voš detská (hlavová). Šíri sa:

      • pri priamom kontakte, najmä v kolektívoch ako je rodina, škola, školské zariadenia, ale aj pri hre,
      • prostredníctvom rôznych predmetov, napr. hrebeňov, pokrývok hláv, uterákov, šálov, odevov.  Ak sa napr. voš dostane na golier odevu, je možný prenos na iné ošatenie v šatniach.

      Väčšie riziko infekcie hrozí deťom a osobám s dlhými vlasmi.

       

           Voš žije vo vlasovej časti hlavy, je 2-4 mm dlhá. Samičky kladú denne 3-4 vajíčka (hnidy) ku koreňom vlasov. Voš sa živí krvou človeka, po bodnutí vznikajú tmavočervené škvrny, ktoré nepríjemne svrbia. Charakteristickým miestom nálezu hníd je najmä časť hlavy za ušami a zátylku.

       

      Prevencia

      Vyhýbať sa kontaktu s možnými kontaminovanými predmetmi, ako sú klobúky, čiapky, šály, hrebene, kefy na vlasy, bielizeň (posteľná, uteráky), koberce, žinenky a ďalšie predmety, s ktorými hlava prišla do styku.

       

      Liečba

      Pri likvidácii vší a hníd je nutné hrebene a kefy dezinfikovať na jednu hodinu, napr. 2 % prípravkom lysol, osobnú a posteľnú bielizeň je potrebné vyprať pri vysokých teplotách alebo postriekať insekticídnym prípravkom.

      Aby bola liečba účinná, je potrebné zabiť vši i hnidy. Liečbu je potrebné zopakovať po 6 až 12 dňoch podľa druhu použitého prípravku.

      Prípravky voľne dostupné v lekárni: vlasový gél Devos, Neemoxan – kondicionér alebo Hedrin roztok, Deparol, Diffusil H spray (pôsobí súčasne aj na hnidy), šampón Parasidose.

       

           V prípade, že učiteľka zistí ráno alebo v priebehu dňa, že dieťa je zavšivavené, príjme také opatrenia, aby dieťa nedošlo do kontaktu s ďalšími deťmi až do príchodu zákonných zástupcov, ktorí si dieťa prevezmú.

       

      Rodič doma zaistí zneškodnenie lezúcich vší a hníd.

      Pokiaľ rodičia nezabezpečia dezinfekciu, nebude možný opätovný návrat dieťaťa do kolektívu a škola bude kontaktovať príslušný úrad. Škola rodičom odporúča, aby oblečenie dieťaťa prali pri vyšších teplotách a menili častejšie posteľnú bielizeň.

      Dezinfekciu je potrebné vykonať podľa návodu dezinsekčných prostriedkov až do úplného vyničenia parazitov.

      Dôležitá je prevencia – častá kontrola hlavy dieťaťa.

      Po odstránení vší a hníd je možný návrat dieťaťa do kolektívu triedy.