• Archív udalostí

     • Spomienky na Letnú školu 2020

                  Druhý augustový pondelok naša škola netradične otvorila svoju bránu, aby privítala žiakov, ktorí sa v nej rozhodli stráviť päť dní plných objavov, dobrodružstiev, športových aktivít a zábavy.

                  Cieľom Letnej školy bolo ponúknuť žiakom zmysluplné strávenie voľného času a zároveň zážitkovou a hravou formou pomôcť vyrovnať rozdiely vo vedomostiach vzniknutých v dôsledku prerušeného vyučovania počas epidémie COVID 19.                                Žiaci si zábavnou formou zopakovali učivo rôznych predmetov, absolvovali jazykové aktivity, riešili zaujímavé matematické hádanky, spoznávali históriu regiónu, v tvorivých dielňach si oprášili svoju kreativitu, vyskúšali si prípravu pizze od vyhľadania receptu, zostavenia nákupného zoznamu, rozpočtu, nákupu, až k finálnemu produktu – tej najlepšej pizzi na svete, ktorú si sami upiekli aj zjedli. Spoznali liečivé bylinky v areáli našej školy, vyrobili pirátske koráby z odpadového materiálu. Počas všetkých dní si žiaci mohli zmerať sily aj v rôznych netradičných športových aktivitách – v lovení balónov z bazéna, kolobežkovom slalome, vo vybíjanej s vodnými balónmi, či „zumbovaním“ v tráve.                    Piatok bol venovaný hosťom. Dopoludnia privítali štvornohého hosťa – sučku Tessu a pani Jarmilu Margovú z OZ Zlatý pes, ktoré žiakom previedli canisterapiu spolu s rozprávaním o blahodarných účinkoch psej prítomnosti pri rôznych  ťažkostiach. Žiaci canisterapeutku Tessu odmenili granulami, ktoré priniesli z domu v rámci dobrovoľníctva. Bodkou za Letnou školou bol koncert finalistu Superstar Martina Krausa.

                  Veríme, že podobný projekt MŠVVaŠ SR uskutoční aj budúce letné prázdniny a my sa budeme tešiť na ďalšie zábavné letné dni v našej škole.

          • Prihlasovanie na Letnú školu
          • Po rozliknutí na prílohu nájdete bližšie informácie a podmienky prihlasovanie žiakov na Letnú školu 2020.

      Vyhlasenie_zakonn._zast._o_zdrav._stave_ziaka.pdf 

      Letna_skola_-_prihlasovanie.doc

          • Stránkové hodiny počas letných prázdnin
          • Počas letných prázdnin v júli a auguste sú stránkové hodiny v týchto časoch:

      Pondelok          9.00 hod. - 12.00 hod.

      Utorok              9.00 hod. - 12.00 hod.

      Streda               9.00 hod. - 12.00 hod.

      Štvrtok              9.00 hod. - 12.00 hod.

      Piatok                9.00 hod. - 12.00 hod.  

          •  
      • Slávnostné ukončenie šk.roka

      Ukončenie školského roka sa uskutoční 30.6.2020 so začiatkom o 9.00 na školskom dvore.

      • Premiéra a hneď na jednotku - obrovský úspech v súťaži Puškinov pamätník

      Súťaž Puškinov pamätník  je celoslovenská súťaž v prednese ruskej poézie a prózy, pod patronátom GUBERNÁTORA MESTA SANKT PETERBURGU Alexandra Dmitrijeviča Beglova a primátorky mesta Lučenec PhDr. Alexandry Pivkovej. V súvislosti s epidémiou organizátori celoslovenskej  súťaže Puškinov pamätník pristúpili k netradičnej forme organizácie. Podmienkou účasti bolo zaslanie videonahrávky s prednesom recitátora.

      Z našej školy hneď do boja sa pustili tri recitátorky – Alexandra Pavlovová (VI.B), Sofia Drožetská ( VIII.B), ktoré už mali skúsenosti v tejto súťaži a nováčikom bola Sofia Čorňáková( VIII.B).

      Na súťaž poslali svoje videá žiaci základných a stredných škôl z 56 obcí Slovenska. Súťažilo sa v štyroch kategóriách : poézia a próza  - základná škola, poézia a próza  - stredná škola. Porota vybrala v každej kategórii troch súťažiacich a medzi nimi bola naša žiačka Sofia Čorňáková( VIII.B) v kategórii poézia.

      20.06.2020 v Lučenci v miestnom kine  sa postavili  pred odbornú porotu 12 súťažiacich z každej kategórii. Po vystúpení operných spevákov : Martina Babjaka, Ota Kleina, Martina Malachovského a Daniela Buranovského,  moderátorka Iveta Malachovská  slávnostné vyhlásila víťazov celoslovenskej súťaže . Za podpory rodičov a p. učiteľky S.Glosarovej Sofia kráčala na pódium ako víťazka celoslovenskej súťaže . Za svoju snahu a  námahu bola patrične odmenená – okrem darčekov žiačka dostala peňažný dar vo výške 500 eur.

         Kategória poézia- Základné školy:

      1.     miesto : Sofia Čorňáková- Budkovce

      2.     miesto : Kornel Oravec- Lučenec

      3.     miesto :  Peter Ondrik- Michalovce 

      Predseda súťaže:

      PaedDr. Augustín Čisár  

      Touto cestou chcem sa  poďakovať nielen Sofii Čorňákovej, ale  aj žiačkam Alexandre Pavlovovej a Sofii Drožetskej za šírenie dobrého mena našej malej obecnej školy, ktorá má veľké talenty. Teším sa na spoluprácu aj v ďalšom šk.roku.

      Vaša učiteľka ruského jazyka S.Glosarová.

      Pozrite si reportáž z TA3: Puškinov pamätník

       

          KLOKAN

      Medzinárodná matematická súťaž  KLOKAN sa už veľa rokov teší veľkej obľube aj na našej škole. Nebolo tomu inak ani tento školský rok.  Mimoriadna situácia si vyžiadala mimoriadne riešenia a tak sa tento rok súťažilo viacerými spôsobmi. Žiaci prítomní v škole súťažili tradičným spôsobom, formou testu a pre ostatných boli testy sprístupnené online. Matematické sily si vyskúšalo 40 žiakov našej školy.

       

            INFORMÁCIE PRE BUDÚCICH PRVÁKOV

      ​​​​​​​Škola zabezpečuje pre prvákov nákup zošitov potrebných do 1. ročníka:

      --  predpisové zošity – 6,50 €

      -- anglický jazyk – 2 €

      -- zošity na všetky predmety, výkresy, žiacka knižka, slovníček.... 4,50 €

      Poplatok 13 eur môžete priniesť na sekretariát  Základnej školy Júlie Bilčíkovej Budkovce 355 do 30. 6. 2020. V prípade, že sa rozhodnete poplatok neuhradiť, je potrebné aby ste si tieto zošity pre svoje dieťa zabezpečili  Vy.

      ​​​​​​​       Pokračujeme v otváraní tried

      • V súlade s opatrením ÚVZ SR a   Rozhodnutím MŠVVaŠ SR od  22.6.2020 otvárame  základnú školu aj pre prihlásených žiakov  6. až 9. ročníka (prihlásiť sa môžete cez EduPage alebo u triednych učiteľov)  za dodržania bezpečnostných a hygienických opatrení:
       •  
       • pri ceste do školy sa žiaci riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ,
       • zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky. Rezervné rúško má v uzavretom vrecku v taške. Prvý deň pred vstupom do budovy školy zákonný zástupca predkladá vyhlásenie, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (podpísaný zákonným zástupcom žiaka - viď. Príloha- Vyhlásenie o zdravotnom stave) alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni,
       • žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej skupiny v interných a externých priestoroch školy, kde prebieha výchovno - vzdelávací proces,
       •  pri vstupe je zabezpečená dezinfekcia rúk pre všetky osoby,
       • odporúčané je  minimalizovanie zhromažďovania osôb pred základnou školou,
       • žiaci, ktorí do školy 22.6.2020 nastúpia, sa vzdelávajú podľa upraveného  rozvrhu hodín. Žiaci, ktorí nie sú prihlásení pokračujú vo vzdelávaní dištančnou formou cez Edupage.
       • príloha- Vyhlasenie_zakonn._zast._o_zdrav._stave_ziaka.pdf​​​​​​​

       

      • Vážení rodičia,

      ​​​​​​​život sa začína pomaly vracať do starých koľají. Vaše deti (0.až 5.roč.) majú možnosť znova denne dochádzať do školy a Vy do svojej práce. Žiaci 6. až 9. ročníka naďalej pokračujú vo vzdelávaní dištančnou online formou.

      Vieme, že za uplynulé obdobie boli nároky na Vás kladené vyššie ako inokedy. Niektorí z Vás dochádzate do práce, iní pracujete z domu, no každý z Vás má na starosti žiaka a potrebuje okrem svojich povinností viac či menej nahradiť aj prácu učiteľa. Rodičia žiakov 0. až 5. ročníka veríme, že ste to zvládli bez väčších problémov a od 1.6.2020 sa znova ujmeme našej úlohy v škole. Rodičia žiakov, ktorí do školy nenastúpia veríme, že sa nám naďalej bude dariť pri vzdelávaní cez počítač alebo formou pracovných listov.

        Je niekoľko pozitív, ktoré nám pandémia priniesla, za jedno z nich považujeme nutnosť užšej spolupráce medzi školou a rodinou. Ako jednu z foriem spolupráce Vám ponúkame možnosť konzultácií s našou školskou psychologičkou – PhDr. Ivana Tomovčíková a školskou špeciálnou pedagogičkou – PaedDr. Eva Timárová. Oblasti, s ktorými sa na ne môžete obrátiť, sú predovšetkým: • prekonzultovanie prístupov, spôsobov a foriem vzdelávania Vášho dieťaťa, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,

      • riešenie výchovných ťažkostí,

      • riešenie problémov v rovesníckych vzťahoch vrátane šikanovania,

      • riešenie osobnostných ťažkostí (strach, hnev, nízka motivácia...)

       

      Ak teda cítite potrebu poradiť sa o tom, ako ďalej postupovať v oblasti výchovy či vzdelávania Vášho dieťaťa, našu školskú psychologičku a školskú špeciálnu pedagogičku môžete kontaktovať prostredníctvom školského telefónu 0910 953 876 alebo E-mail kontaktom:  psychologzsbudkovce@gmail.com

      specialnypedagogzsbudkovce@gmail.com

          •  

       

      • Informácie o organizačnom zabezpečení vyučovania od 1.6.2020

      ​​​​​​​V súlade s opatrením ÚVZ SR a   Rozhodnutím MŠVVaŠ SR č. 2020/12033:1-A2110 zo dňa 22. 5. 2020  zriaďovateľ  a riaditeľka ZŠ  Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355  otvárajú základnú školu pre prihlásených žiakov  od 1.6.2020 za dodržania prísnych bezpečnostných a hygienických opatrení:

       

           1. Prevádzka základnej školy v tomto období bude od 7:00 do 15:00.
           2. Maximálny počet detí v triede/v skupine ŠKD: 20.
           3. Vytvorená skupina sa nebude meniť, aj keď počet žiakov klesne, nebude dochádzať k migrácií žiakov medzi jednotlivými skupinami. Riaditeľ  ZŠ  zváži v prípade nízkych počtov žiakov zmenu skupiny. K zmene dôjde až v nasledujúcom týždni po dosiahnutí nízkeho počtu žiakov. 
           4. Žiaci, s cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID – 19 v základnej škole, prichádzajú do školy a odchádzajú zo školy len s osobami, ktoré so žiakom žijú v spoločnej domácnosti. 
           5. Vzhľadom na minimalizovanie počtu osôb je žiak v daný deň do školy sprevádzaný iba jedným zákonným zástupcom a platí zákaz vstupu zákonného zástupcu do budovy školy.
           6. Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky. Rezervné rúško má v uzavretom vrecku v taške.
           7. Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej skupiny v interných a externých priestoroch školy, kde prebieha výchovnovzdelávací proces.
           8. Prvý deň pred vstupom do budovy školy zákonný zástupca predkladá vyhlásenie, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (podpísaný zákonným zástupcom žiaka - viď. Príloha- Vyhlásenie o zdravotnom stave),alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni.
           9. Každý deň bude zabezpečený ranný zdravotný filter – ranné meranie teploty žiakov a dezinfekcia rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy dezinfekčným prostriedkom.  Ak bude pri rannom filtri zistená zvýšená teplota, žiak nevstupuje do budovy školy, odchádza s rodičom, alebo bude rodič kontaktovaný, aby si neodkladne prišiel pre žiaka a žiak bude izolovaný.
           10. Žiaci, ktorí do školy 1.6.2020 nastúpia, sa vzdelávajú podľa upraveného  rozvrhu hodín. Ročníky 6.-9. a žiaci, ktorí nie sú prihlásení pokračujú vo vzdelávaní dištančnou formou. 

      Stravovanie:

           • v škole je od 1.6.2020 zabezpečené školské stravovanie v bežnej podobe,
           • stravovanie bude organizované tak, aby sa skupiny žiakov nepremiešavali,
           • stravu vydáva personál spolu s čistým príborom, žiaci si sami jedlo a pitie nedokladajú a neberú si ani príbory. 

      Príloha:

      Vyhlasenie_zakonn._zast._o_zdrav._stave_ziaka.pdf

       

      • Informácie k dištančnej forme vyučovania

      ​​​​​​​Vážení rodičia,

      v prílohách nájdete vyjadrenie riaditeľky školy k momentálnej situácii vo vzdelávaní a hodnotenie žiakov v druhom polroku tohto školského roka.

      Vyjadrenie_riaditela_skoly.docx

      Hodnotenie_ziakovv_II._polroku_2019_2020.docx​​​​​​​

       

      • Psychologické a špeciálno- pedagogické poradenstvo
      • POZOR ZMENA! ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

      ​​​​​​​Zápis do 1. ročníka prebieha tento rok len elektronicky v termíne od 15. do 30. apríla 2020. V prípade, ak nemáte možnosť elektronického vyplnenia prihlášky, volajte na číslo 0911 413799 (zástupca školy).

      Ako je Vaše dieťa pripravené do školy? 

      Orientačne to zistíte pomocou dotazníka na stránke welcome-idea. Táto stránka Vám zároveň ponúka rozvojové aktivity, hry a námety pre prácu doma. 

      V prípade konzultácie ohľadom výsledku z dotazníka alebo ďalších otázok, neváhajte kontaktovať psychologičku školy - t.č. 0910 953 876, mail - psychologzsbudkovce@gmail.com

       

      ​​​​​​​       Ako si môžem zorganizovať deň?

      ​​​​​​​7.00                 budíček (hygiena tela)

      7. 30                raňajky- zjem všetko, čo mám na stole

      8.00                 vyučovanie- MAT, SJL

      9.15-10.00       vyučovanie na STV2- Školský klub alebo ČT2

      10.00-10.15     desiata- ak je pekne, vonku na balkóne alebo dvore

      10.15-12.00     vyučovanie (PRI/BIO, VLA/GEO, ANJ, NEJ/RUJ, DEJ,CHE,FYZ)-tieto predmety si prestriedaj

      12.00               obed

      12.30-14.00     vyučovanie (TSV, INF, VYV, SKZ, FIG,HUV)

      14.00-18.00     vlastný program- stolové hry  a pod.

      18.00-19.00      čítanie kníh, Detskej Biblie (modlitby z NAV)

      19.00- 20.00     necháš mamku a ocka pozrieť si Televízne noviny

                               píšeš, kreslíš vlastný denník (čo si zažil a urobil počas dňa)

       

       

      • Pozrite si...

      ​​​​​​​Čo je koronavírus? Kde vznikol? Aj na tieto otázky nájdeš odpovede v tomto náučnom videu pre deti. Zároveň sa dozvieš ako sa šíri a ako sa máme chrániť pred týmto vírusom. Link:  čojeCorona

       

      • Učíme sa doma​​​​​​​
      • Ponúkame Ti niekoľko možností ako sa môžeš vzdelávať doma v rôznych predmetoch. Prezri si jednotlivé stránky. Určite sa Ti niečo zapáči a dozvieš sa nové, zaujímavé  a rovnako si môžeš otestovať svoje vedomosti.

       

      1. Vzdelávanie a opakovanie vedomostí

      SLOVENSKÝ  JAZYK

       https://www.gramar.in/sk/ - testy na slovenský jazyk podľa ročníkov

      www.viemeto.org – tu je potrebné, aby vám rodičia alebo starší súrodenci pomohli s registráciou

      https://www.viemeposlovensky.sk/diktaty?fbclid=IwAR0F7vYpUWGYjVIqTDlnek0Ii8QcZsNNcxAbSM0S9rEmuSy3eAH2-dT-jCo- precvičte si gramatiku

       

      ANGLICKÝ  JAZYK

      https://www.viemepoanglicky.sk/ - precvičenie slovnej zásoby, gramatiky a všeličoho možného

      www.wocabee.app  -  pre žiakov 3. a 4. ročníka na testovanie anglického jazyka

       

      NEMECKÝ JAZYK

      https://www.viemeponemecky.sk/- precvičenie slovnej zásoby, gramatiky

       

      RUSKÝ JAZYK

      http://www.teremoc.ru/game/game111.htm- hovoriaca azbuka na klávesnici

      https://solnet.ee/games/g1_01- písmená, čítanie spájanie s obrázkami

      http://7licei.3dn.ru/publ/kinozal/4 - animované filmy

      http://www.jazykyinteraktivne.cz/predmety/rusky-jazyk/?grade- interaktívne cvičenia

       

      MATEMATIKA

      https://moj.kozmix.sk/obsah/svp/matematika - spoločnosť sprístupnila bezplatne veľké množstvo zábavných pracovných listov z rôznych predmetov

      https://vlcata.sk/ucim-online/matematika-1-stupen/ - aj hrou sa vieme vzdelávať

      https://www.zlatka.in/sk/ - interaktívne testy z finančnej gramotnosti

      https://www.viemematiku.sk/ - veľa zábavných aj logických úloh 

      http://www.matyskova-matematika.cz/?fbclid=IwAR3tq_G6Si9CTE9o_gbd-WBCUyqh5liIzAbo6aATKHroMEMHAIgbHzSXBL8 matematiky  - zaujímavé pracovné listy  z Matýskovej matematiky

       

      GEOGRAFIA

      https://www.geograf.in/sk/ - zábavná geografia

      https://europa.eu/learning-corner/learning-materials_sk- kútik na vzdelávanie o Európskej únii (učebné materiály, kvízy, hry a iné)

      http://www.geoquizzes.com/- kvízy- na určovanie zvoleného regiónu (štáty alebo hlavné mestá) –v ANJ

       

       

      INFORMATIKA

      https://www.aaskola.sk/project/default.aspx?project=1-  teraz funguje aj bez prihlásenia - tak sa pohrajte s informatikou 

       

      Rôzné predmety

      https://learningapps.org/index.php?category=2&s= zaujímavá aplikácia na opakovanie a precvičovanie učiva z rôznych predmetov, v časti kategórie si viete preklikávať predmety, iba že je v českom jazyku

      https://learningapps.org/view9592707?fbclid=IwAR1ust1yPivQGnqFZzuq9CZ9EnWZ43n2sr1WawMi3mA5UB0vlZTMzm-YGlw- vyskúšaj sa zahrať z vedomosťami

      https://prosolutions.sk/materialy-na-stiahnutie/?fbclid=IwAR0d_tOmN6nUb_rEr2c09yDxxTca7zP-KAB3LTuIXLIuaw7Uoe73r11jfFk -  rôzné pracovné zošity

      https://ucimsadoma.sk/aktualne/ - Interaktívne aktivity pre všetky zvedavé deti, ktoré sa chcú niečo nové naučiť a zároveň zabaviť.

       

      2. Pri inej práci / napr. maľovanie, strihanie tvorenie,....../ si môžete vypočuť nahovorené rozprávky

       

      https://www.rtvs.sk/radio/archiv/extra/rozpravky- vypočujte si nahovorené   rozprávky

      https://www.veselerozpravky.sk/rozpravky-na-pocuvanie/?fbclid=IwAR3MmDN8es9-FDJiarejztgqbpbctc8TIc_FweuO50cVx2jaeweMuVDCsEk - hovorené rozprávky na počúvanie

      https://soundcloud.com/aitec-seminare/sets/spievanky-vybranky?fbclid=IwAR1kmYwUJrIXjrJEaIrhWUwhFuNLZbwt8ZHbNwhYEgAxKEWk9jhs66EYdLo- pesničky na počúvanie -Spievanky Vybranky

       

       3. Tvorenie, maľovanie a aktivity na doma- nápady na dlhú chvíľu

      https://www.sdetmi.com/bratislava/blog/napady-ako-na-to/ 

      https://prosolutions.sk/materialy-na-stiahnutie/?fbclid=IwAR05gdVnu9asw7gNoA1YJEdRYOv9NJDoqIGTET0dWjO5HIl81YLs0_8bPB

       www.pinfhry.sk/stiahnut- bezplatne si nainštalujete  aplikáciu, spustite Pinf Hry a zvolíte si licenciu pre                                                          DOMÁCNOSŤ

       

      4. Na spestrenie dňa skúste pozrieť od pondelka aj toto:

        

      Aj Slovenská televízia vyučuje prostredníctvom televízie s názvom: Školský klub: 

      https://www.rtvs.sk/televizia/clanky/219995/rtvs-spusta-relaciu-skolsky-klub-pre-malych-skolakov?fbclid=IwAR3t9bW4PS7e26R5YAeZtewKs_AD3Y-1GgVGtD57LA3pZKqWXYLGI6DQKHE

       

      Česká televízia vyučuje aj prostredníctvom obrazovky - je to síce po časky, ale matematiku máme spoločnú :)
      https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/220553114000002/

      • Som doma...

      ​​​​​​​Milí rodičia a žiaci,

      posledné dni sa u nás, aj v celom svete odohráva veľa…, áno mám na mysli Corona virus. Ľudia sú rôzni, rovnako rôzne sú aj ich reakcie na rovnaký podnet, či situáciu. Niektorí si za každú cenu robia srandu, iní sa hnevajú, iní sú vydesení a začínajú panikáriť. Pretože je rozumné chrániť si vlastné zdravie, aj fyzické aj psychické, skúsme sa na túto situáciu pozrieť aj inak...Pravdepodobne ste si aj vy veľakrát v škole/v práci želali byť už doma. Kolotoč povinností, krúžkov a neustáleho zhonu nás robil častokrát unavenými. Táto epidémia nám ponúka ostať doma a spomaliť. Doma, kde rodina nie je zrušená, príroda nie je zrušená, ani hudba, čítanie, spev nie sú zrušené, a ani smiech a nádej nám nikto nezakázal. Užime si to, čo máme a neriešme to, čo nie je k dispozícii.

      V nasledujúcom texte Vám posielam zopár tipov ako zrelaxovať, a uvoľniť tak myšlienky a emócie, a ako efektívne využiť čas doma. Nezabúdajme prosím, že aj stav nudy môže byť zdrojom výborných nápadov.  Zabavte sa 😊

           1. Vyzujte sa a pomaly sa prechádzajte po miestnosti. Svoju pozornosť zamerajte na dotyk nôh na podlahe, vnímajte svoje prsty, vankúšiky pod nimi, klenbu nohy, päty, kotníky, lýtka...všimnite si, ako sa napínajú a uvoľňujú, v ktorých miestach a v akom momente sa dotýkajú zeme. Je táto podlaha príjemná? Aké ďalšie vlastnosti má? Chladná, teplá, drsná, hladká, rovná, s hrbolčekmi, zárezmi....? chvíľku to skúmajte a uvedomte si, čo sa deje s vašim dychom, pocitom napätia...je stále tu? Mení sa? Pokračujte, kým zaregistrujete zmenu a uvedomíte si, že ste sa upokojili.
           2. Zatraste celým telom. Začnite vrtieť prstami na nohe, potom na druhej, potom kotníkmi a nakoniec celou končatinou. Tak isto postupujte aj s rukou – prsty, predlaktie, paže.
           3. Predstavte si , že ste na pokojnom mieste, kde sa cítite príjemne...čo je okolo vás? Kde ste? Ako to tam vyzerá? Nechajte sa touto predstavou chvíľu unášať, kým pocítite telesný pokoj.
           4. Privoňajte si k niečomu, čo máte radi.
           5. Kreslite alebo maľujte....je úplne jedno, čo budete kresliť a či máte nejaké nadanie alebo nie. Samotná činnosť kreslenia, či vyfarbovania, maľovania je upokojujúca. Rovnako aj modelovanie z plastelíny, či presýpanie piesku pomedzi prsty....použite, čo máte k dispozícii
           6. Pomaznajte sa s domácim maznáčikom (ak máte). Pohlaďte ho, posaďte si ho na seba, pozrite sa mu do tváre, sledujte, ako dýcha, akú má teplú srsť, alebo pokožku...buďte v tomto okamihu TU A TERAZ.
           7. Doprajte si teplý kúpeľ alebo sprchu. Zabaľte sa do teplej deky a hrejivých ponožiek. Chvíľu len tak pokojne ležte. Nechajte teplo prenikať celým svojím telom. Môžete skúsiť dychové cvičenie a sledovať, ako vzduch vchádza do vášho tela, kde sa dotýka nozdier, ako putuje krkom až do brucha a ako sa mení pri výdychu.
           8. Poskladajte puzzle.
           9. Pustite si hudbu, ktorú máte radi.

       

      Ďalšie tipy na to, čo robiť, keď sme doma....

           1. Lúštite krížovky, sudoku, hádanky, hlavolamy....je to úplne na Vás, čo si zvolíte.
           2. Naučte sa niečo nové, napr. cudzie slová.
           3. Hand-made –vyskúšajte tvoriť niečo nové, internet je plný tutoriálov, ako na to...
           4. Pomôžte doma s upratovaním, pretrieďte si skriňu, hračky, vyčistite akvárium, či iné príbytky zvieratiek, ktoré máte doma. Pretrieďte staré a nepotrebné veci...
           5. Poprezerajte si staré fotky, zaspomínajte na milé situácie, ak to zvládnete, preneste sa na chvíľu do príjemných zážitkov....nalaďte sa pozitívne
           6. Zacvičte si, zatancujte. Stoličkový tanec v kruhu najbližšej rodiny môže byť zábava. A okrem zábavy pomoc pohybu posilnite aj pamäť.
           7. Rozprávajte sa – osobne s členmi rodiny doma, či cez telefón a internet, budujte vzťahy, zaujímajte sa o druhých ľudí. Ak neviete s kým, využiť môžete anonymné a bezplatné linky dôvery , napr https://ipcko.sk/chatova-poradna/ , linku detskej istoty 116111, či Linku dôvery Nezábudka Ligy za duševné zdravie pre dospelých 0800 800 566. Kontaktovať môžete aj mňa, prostredníctvom mailu - skolskypsychologzsbudkovce@gmail.com
           8. Zahrajte si spoločenské hry, ak máte doma s kým....alebo vymyslite nejakú vlastnú J
           9. Pridajte ďalšie nápady ....a hlavne nezabúdajte ostať pokojní, urobíte tým obrovskú službu Vášmu zdraviu ;)

       

      Nezabúdajme, byť doma je jedným z najúčinnejších opatrení. Buďme zodpovední a trpezliví. Veď po každej búrke vyjde slnko.

      S pozdravom psychologička ZŠ Ivana Tomovčíková. 

       

      ​​​​​​​    Prihlasovacie údaje do Edu Page

      ​​​​​​​Triedni učitelia majú k dispozícii prihlasovacie údaje žiakov do Edu Page. Ak potrebujete prihlasovacie údaje, kontaktujte triednych učiteľov.

       

      • Usmernenie k prerušeniu vyučovania z dôvodu šírenia respiračného ochorenia

      ​​​​​​​Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19

      prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

      Riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.

       

      V zmysle tohto usmernenia počas prerušenia vyučovania budú vyučujúci zasielam žiakom cez portál Bez kriedy alebo cez program AsC agenda pracovné listy a úlohy na samostatnú prácu v rozsahu, ktorý žiaci zvládnu doma samostatne za použitia učebníc. Ostatné pokyny k samostatnej práce nájdu žiaci v zaslaných materiáloch. Prosíme rodičov o spoluprácu pri zodpovednom vypracovaní týchto úloh. Ide o vzdelanie a budúcnosť našej mladej generácie, z ktorých potrebujeme vychovať zodpovedných a uvedomelých občanov.

       

          • Oznam
          • Od 12.3.2020 do 16.3 2020 (vrátane) je udelené mimoriadne voľno z dôvodu výskytu respiračných ochorení podobných chrípke a vysokého počtu chýbajúcich žiakov. Nástup do školy je 17. 3.2020 (utorok).

       

      ​​​​​​​     Veľké hviezdičky našej malej obecnej školy. Máme skvelý úspech na           celoslovenskom kole v Košiciach – po roku bronz.

      ​​​​​​​28. februára 2020 sa  uskutočnilo celoslovenské kolo 14. ročníka súťaže v prednese ruskej poézie a prózy RUSKÉ SLOVO v kultúrparku v Košiciach. Súťaže sa zúčastnilo 150 žiakov a študentov, 57 učiteľov ruského jazyka z 57 vzdelávacích inštitúcií zo všetkých častí Slovenska. Našu školu reprezentovali  Sofia Drožetská ( VIII.B)   v kategórii poézia 8-9. roč. – ruskojazyčné prostredie a Sofia Čorňáková ( VIII.B)   v kategórii poézia 8-9. roč.. Dievčatá sa nezľakli konkurencie a na vysokej úrovni reprezentovali našu školu. Žiačka Sofia Čorňáková  v kategórii – poézia obsadila vynikajúce 3. miesto. Sofia Drožetská dostala diplom účastníka, ale mala na to, aby sa umiestnila. Nedovolil subjektívny názor neveľmi odbornej poroty. Ale v mojich očiach je víťazka, lebo  zúčastniť sa celoslovenského kola je už veľký úspech!

       Našim nadaným žiačkam srdečne gratulujeme,  prajeme veľa úspechov vo výchovno-vzdelávacom procese a veríme, že ich usilovnosť a úspech nadchne aj ďalších žiakov našej školy.

      Sme veľmi hrdí na naše žiačky, na ich úspechy a touto cestou ešte raz ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

       S.Glosarová, učiteľka ruského jazyka

       

      ​​​​​​​       Návšteva knižnice

      ​​​​​​​Hovorí sa, že kniha je pre nás kľúčom k čarovnému svetu poznania a fantázie. Na takúto cestu sa 19. februára vybrali aj niektorí žiaci siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka našej základnej školy, kedy navštívili Zemplínsku knižnicu Gorazda Zvonického v Michalovciach. O knižnici, jej službách a jednotlivých oddeleniach sa od pani knihovníčky dozvedeli mnoho nových informácií.

      Žiaci si neskôr  v MsKS MI pozreli divadelné predstavenie Kde je Geli?, ktoré vzniklo v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny MI v súvislosti s implementáciou Národného projektu Podpora ochrany deti pred násilím.

      • Testovanie 9

      ​​​​​​​Pre žiakov 9. ročníka sa dňa 1. apríla 2020 (streda) uskutoční Testovanie 9 z týchto predmetov: matematika a slovenský jazyk a literatúra. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke NUCEM-u (tu).

      • Usmernenia k šíreniu koronavírusu

      ​​​​​​​MŠVVaŠ v súvislosti so šírením koronavírusu vydalo druhé  usmernenie k šíreniu koronavírusu pre školy, školské zariadenia, zamestnancov rezortu školstva a športové zväzy. Jeho znenie si môžete prečítať na tomto odkaze: usmernenie . Zároveň pripájame aj usmernenie hlavného hygienika: usmernenie hlavného hygienika

       

      • Jarné prázdniny

      ​​​​​​​V  termíne od 2.3. do 6.3. 2020 sú jarné prázdniny. Do školy nastupujeme 9.3.2020 (pondelok)

       

      • Mimoriadne voľno

      ​​​​​​​Od 27.2.2020 do 28.2 2020 je udelené mimoriadne voľno z dôvodu výskytu respiračných ochorení podobných chrípke a vysokého počtu chýbajúcich žiakov. 

       

      • BESEDA SO SPISOVATEĽKOU

      ​​​​​​​Gabriela Futová je úspešná a obľúbená spisovateľka.  Napísala už 19 krásnych detských kníh. Dňa 20. februára nás navštívila a žiaci druhého a tretieho ročníka strávili s pani spisovateľkou príjemný čas počas besedy. Priblížila nám svoju prácu a potešila nás rozprávaním o svojom písaní a inšpiráciách. Odpovedala aj na zvedavé otázky našich žiakov a zároveň sme si nechali podpísať knihy.

      Ďakujeme za návštevu, krásny zážitok a príjemne strávený čas.

       

      ​​​​​​​          Skvelý úspech našich žiačok na súťaži Ruské slovo

      ​​​​​​​V stredu 19. 02. 2020 sa v Michalovciach na ZŠ T. J. Moussona uskutočnil 14.ročník krajského kola súťaže RUSKÉ SLOVO. Táto súťaž je veľmi obľúbená medzi žiakmi aj učiteľmi nášho kraja. Tento rok  sa zúčastnilo v  prednese ruskej poézie, prózy a speve spolu  120 súťažiacich z 23 základných a stredných škôl Košického kraja.

      Tento rok sme sa zúčastnili súťaže Ruské slovo už po šiestykrát a tak ako vždy naše dievčatá nesklamali. Našu školu reprezentovali žiačky:

      1.     Alexandra Pavlovová ( VI.B) v kategórii :  poézia - 5-7. roč., sólo spev  - 5-7. roč.

      2.     Sofia Drožetská ( VIII.B)   v kategórii poézia 8-9. roč. – ruskojazyčné prostredie

      3.      Sofia Čorňáková ( VIII.B)   v kategórii poézia 8-9. roč.

      V obrovskej a vyrovnanej konkurencii zúčastnených škôl (prevažné mestských)  naše žiačky sa držali statočne a podali vynikajúci výkon, aj keď  najmladšia z nich – Saška, sa neučí  ruský jazyk a staršie sa učia ruský jazyk len druhý rok. Tento rok sme získali 4 diplomy. Žiačka Alexandra Pavlovová  v kategórii sólo spev získala 2. miesto a v kategórii poézia získala 3.miesto. Žiačka Sofia Drožetská sa tento rok v kategórii poézia umiestnila na 2.mieste. Žiačka Sofia Čorňáková  mala svoju premiéru na súťaži a hneď veľmi úspešne. V kategórii – poézia obsadila 

      1. miesto a získala priamu vstupenku na účasť v celoslovenskom kole, ktoré sa bude konať 28.02.2020 tradične v Košiciach. Sofia Drožetská sa ako náhradníčka zúčastní na celoslovenskom kole namiesto  žiačky, ktorá vyhrala 1. miesto, lebo tá sa nemôže zúčastniť na súťaže v danom termíne. Budeme im držať palce, veď budú reprezentovať našu školu  a nie každému sa podarí postúpiť až na celoslovenské kolo.

      Ďakujem pani učiteľke O. Sabolovej a  rodičom žiačok, ktorí pomáhali pri príprave  na súťaž aj počas chrípkových prázdnin. Pani učiteľka O. Sabolová  sa postarala o hudobnú prípravu a sprievod. Jazykovo (výslovnosť, prízvuky...) ich pripravila pani učiteľka S. Glosarová.

      Sme veľmi hrdí na svoje žiačky, na ich úspechy a touto cestou ešte raz ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

             Pani učiteľka S.Glosarová

       

      Dobrovoľná zbierka

      ​​​​​​​Dňa 25.2.2020 sa v našej škole uskutoční dobrovoľná zbierka pre Riška Bálinta, ktorý trpí genetickou chorobou (spinálonu svalovou atrofiou /SMA/ typu 1). Liek našťastie existuje, ale jeho cena je 2 milióny eur a musí byť podaný najneskôr do druhého roka života. Touto chorobou trpia na Slovensku štyri deti. Riško má však najmenej času na jeho podanie. Riškovi rodičia sa verejne zaviazali sľubom, že peniaze, ktoré Riško na liečbu nebude potrebovať posunú pre ostané deti.

      Ďakujeme za Vašu pomoc.

      Viac info: https://www.riskodychaj.sk/

      • Mimoriadne voľno

      ​​​​​​​Od 11.2 do 14.2 2020 je udelené mimoriadne voľno z dôvodu výskytu respiračných ochorení podobných chrípke a vysokého počtu chýbajúcich žiakov. Nástup do školy je 17.2.2020 (pondelok).

       

      • Pomáhaj a chráň. Dobrý skutok našich žiakov

      ​​​​​​​Slnečného dňa 29.01.2020   v rámci environmentálnej výchovy a dobrovoľníctva žiaci 0. a IX. ročníkov rozmiestnili  kŕmidla v areáli školy. Deviataci sa popasovali  s vŕtačkou a skrutkovačom , keď pripevňovali kŕmidla a najmladší žiaci s pani triednou učiteľkou M.Matočíkovou  ich plnili  zrnkami. Kŕmidla pripravili žiaci na hodinách techniky pod vedením  učiteľov p. Muščíka a p. Glosarovej.

      Pozor! Do kŕmidla nepatrí voda. Vtáky si totiž pitie dokážu aj cez zimu zabezpečiť sami. V pripravenej mištičke s vodou by sa mohli vykúpať, voda by im potom zmrzla v perí a to by znamenalo istú smrť vtáčika.

       

      ​​​​​​​      Vyhodnotenie- Všetkovedko

      ​​​​​​​11. ročník súťaže VŠETKOVEDKO sa dostal do finále. Celkovo sa na celom Slovensku do súťaže zapojilo rekordných 21 636 detí. S polročnými vysvedčeniami sme titulom a diplomom ocenili všetkých 14 zapojených žiakov našej školy, podľa umiestnenia. Blahoželáme všetkým bystrým hlavičkám. Svojou šikovnosťou ukázali, čo všetko už o svete vedia.

       

      • Karneval

      ​​​​​​​Polrok prináša čas hodnotenia a klasifikácie. Tento čas je zároveň fašiangovým časom a tak žiaci prvého stupňa ukončili polročnú prácu KARNEVALOM. Prezliekli sa do kostýmov a užili si zábavné dopoludnie plné tanca, zábavy aj súťaženia. Karneval sme ukončili záverečnou promenádou a sladkou odmenou pre všetkých žiakov.

      • Úspešný lyžiarsky výcvik je za nami

      ​​​​​​​Aj v školskom roku 2019/2020 sa nám opäť podarilo zorganizovať lyžiarsky výcvik, ktorý sa konal už tradične v mesiaci január  v lyžiarskom stredisku Lopušná dolina. Žiaci boli rozdelení do troch skupín podľa ich aktuálnych zručností. Cieľom bolo zvládnuť nosenie lyží, obúvanie lyží, vstávanie po páde, jazda v obojstrannom prívrate (pluhu) a neposlednom rade zastavenie pod kontrolou žiaka na určenom mieste. Pokročilí lyžiari naďalej zdokonaľovali svoje lyžiarské zručnosti s prvkami náročnejšich cvičení napr. jazda vzad vo dvojiciach, samostatne a základy carvingového lyžovania - oblúku.

      Všetci zúčastnení žiaci sa naučili základy lyžovania a veríme, že aj naďalej budú zdokonaľovat svoje zručnosti a techniky v lyžovaní.

       

      • Polročné prázdniny

      ​​​​​​​Dňa 3.2.2020 (pondelok) sú polročné prázdniny. Do školy nastupujeme 4.2.2020 (utorok).

      • Regionálne kolo First Lego League

      ​​​​​​​Žiaci deviateho ročníka Ján Balog, Florián Balogh, Simon Benetin, Dominik Hrabčák a náš bývalý žiak Jakub Hrabčák sa vo štvrtok, 9. januára 2020 zúčastnili na regionálnom kole medzinárodnej robotickej súťaže First Lego League, ktorá sa organizuje v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou univerzita Pavla Jozea Šafárika v Košiciach. Súťaž sa už tradične konala priestoroch Kasární/Kulturpark-u a tento rok sa jej zúčastnilo 18 tímov z celého Košického regiónu. 

      Témou súťaže na rok 2019/2020 bolo CITY SHARPER - Navrhujeme a budujeme lepšie miesta na život a prácu pre každého. V rámci súťaže sa náš tím hiGang popasoval s náročnými úlohami, ako prezentácia vlastné inovačného projektu, ktorý bol tento rok zameraný na ekológiu, rozhovor s porotcami ohľadom dizajnu a technickej konštrukcie robota robota, testovaním tímovej spolupráce a v neposlednom rade plnením náročných misií v Robot Game. 

      V ťažkej konkurencii skúsených tímov základných a stredných škôl naši žiaci získali vynikajúce umiestnenie. V rámci kategórie TEAM WORK dosiahli druhé miesto a od prvého miesta ich delil len jeden bod. V celkovom hodnotení naši žiaci skončili na krásnom 11. mieste.  Pre našu školu je tento výsledok veľký úspech, a tešíme sa na ďalšie skvelé výsledky z robotických súťaží, ktoré ešte chlapcov čakajú tento rok. 

      Ing. Petra Krajňáková

       

      • Levitujúci vláčik a magnetické topánky

      ​​​​​​​Ako dokáže vláčik lietať ? Čo je to vzdochoprázdno? A ako fungujú magnetické topánky? 

      Tak tieto záhadné javy riešilo 26 žiakov z piateho, šiesteho, ôsmeho a deviatého ročníka v Steel parku v Košiciach.  Počas 2 hodín sa žiaci oboznámili s chemickým prvkom dusíkom, jeho vlastnosťami ale najzaujímavejšie boli asi jeho účinky.  V laboratóriu  im mladý študent chémie, vysvetlil ako bezpečne pracovať s dusíkom, ako vo filmoch vzniká hmla,  ako sa nafuknutý balón zmení na kus ľadu a následne sa zmení späť na balón. Ale asi najzaujímavejšou aktrakciou bol levitujúci vláčik naplnený tekutým dusíkom, ktorý sa vznášal nad magnetickými koľajnicami, bolo to  úžasné - ako z rozprávky Harry Poter.Po hodine plnej zaujímavých pokusoch sa žiaci oboznámili s účinkami magnetu a vyskúšali si rôznych robotov.  Najzaujímavejší bol asi robotický futbal, s robotom si zahrali dokonca aj pexeso a keď  sa postalivili pred facerobota,tak im robot ukázal na displeji ich náladu, vedel sa hnevať, smiať sa ale aj  čudovať sa.Následne sa žiaci od robotov presumuli o poschodie nižšie kde si odskúšali účinky a  vlastnosti magnetu  a následne  k interaktívnej výrobe ocele. Starších žiakov zaujala výroba ocele, žiaci si obliekli ochranné pracovné oblečenie, ktoré nosia zamestnanci oceliarne a na interaktívnej tabuli sa ocitli v oceliarni, vylievali roztavenú oceľ  z pece a nasledne ju liali do rôznych foriem. Mladším najviac učarovali magnetické topánky a chôdza v nich.Po dvoch hodinách plných zážitkov sme sa všetci presunuli do Auparku. Bol to deň plný nových dojmov, zážitkov ale aj nových vedomostí. Za tento skvelý nápad ďakujeme pani učiteľke Ing. Petre Krajňakovej, ktorá prišla  s touto myšlienkou.

       PaedDr. Lenka Kaľavská Patzová

         Vianočné prázdniny

      • Od pondelka, 23.12.2019 do utorka 7.1.2020 sú vianočné prázdniny. Do školy nastupujeme 8.1.2020 (v stredu).
       •  
      • Matičný hlások

      ​​​​​​​21. novembra 2019 sa reštauráciou Zlatý bažant v Michalovciach niesli krásne hlásky talentovaných žiakov! 

      Dom Matice slovenskej v Michalovciach usporiadal 2. ročník regionálnej súťaže Zlatý Matičný hlások.

      Našu školu reprezentovali svojim spevom žiačky Simona Királyová zo 4.A  a Alexandra Pavlovová zo 6.B. Hudobný sprievod Roman Benetin 7.A. 

      Obe žiačky sa umiestnili v bronzovom pásme.

      Do ďalších speváckych výkonov prajeme dievčatám dobré hlasy a Romanovi šikovné ruky pri hre na akordeón! :)

      ​​​​​​​       Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

      ​​​​​​​V novembri sa uskutočnilo školské kolo 12. ročníka Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii C, do ktorej sa zapojili 4 žiaci 8. a 9. ročníka. Žiaci museli zvládnuť vedomostný test, transformáciu textu a nakoniec najťažšiu časť – rečnícky prejav. Olympiáda preverila vedomosti, čitateľské zručnosti, kreativitu i rečnícke schopnosti.

      Výsledky školského kola:    1. miesto: S. Drožetská  /VIII.B/

                                                    2. miesto: S. Čorňáková   /VIII.B/

                                                    3. miesto: A. Rusnáková   /VIII.B/

            Na obvodnom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry nás bude reprezentovať víťazka školského kola Sofia Drožetská.  Prajeme jej veľa šťastia!

       

      ​​​​​​​       KOMPARO 2019

      ​​​​​​​Naša škola sa dlhodobo zapája do testovania Komparo, v ktorom si žiaci môžu overiť svoje vedomosti a porovnať svoje výsledky s rovesníkmi z iných škôl a miest na celom Slovensku. Inak tomu nebolo ani tento školský rok a 14. novembra si žiaci ôsmeho a deviateho ročníka vyskúšali testy najmä z predmetov slovenský jazyk a literatúra, matematika, ale aj z biológie a geografie. Pre deviatakov je tento projekt zároveň prípravou na celoštátne testovanie. Držíme im palce!

       

      • VŠETKOVEDKO

      ​​​​​​​V tomto školskom roku sa 14 žiaci I. stupňa vo štvrtok 28.11. 2019, rozhodli zabojovať o titul Všetkovedka vo veľkom súboji o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími. Žiaci dostali šancu ukázať čo vedia o svete, ktorý ich obklopuje, ako sa vyznajú v prírode, histórii, či v umení a ako si vedia poradiť aj s netradičnými otázkami. Prešli cestou, ktorá ich veľa naučila a získali nové skúsenosti. Tento školský rok na celom Slovensku zabojovalo 21 000 detí.

       

      ​​​​​​​     ADVENTNÉ KINO

      ​​​​​​​ADVENT je časť roka vymedzená štyrmi nedeľami pred Vianocami. S ADVENTOM spájame aktivity, zvyky a tradície, ktoré nám pomáhajú prežiť tento čas plnšie.

      Je veľa výborných spôsobov, ako pekne prežiť ADVENT . V našej škole sme si jeden taký pekný zvyk vytvorili aj my. Žiaci I. stupňa si obdobie očakávania Vianoc spríjemňujú ADVENTNÝM KINOM a vianočnými rozprávkami, ktoré im pripomínajú vianočné zvyky a tradície.

       

      ​​​​​​​    Podporili sme Detský čin roka

      ​​​​​​​„Každý dobrý skutok je veľký čin. Deti to vedia a menia tak svet k lepšiemu."

      Toto motto sprevádzalo anketu Detský čin roka, ktorú sme svojím hlasovaním podporili aj my. Žiaci v jednotlivých triedach udeľovali hlasy príbehom, ktoré ich najviac zaujali. Dobré skutky boli rozdelené do niekoľkých kategórií a nebolo ľahké rozhodnúť sa len pre jeden v danej skupine. Konať dobro, pomáhať v rodine, kamarátom či iným ľuďom dokážu nielen dospelí ale aj deti, o čom sme sa presvedčili v krásnych a emotívnych detských dobrých skutkoch.

       

      • Vianočná akadémia
        • Vianočná akadémia - Obrázok 1

       

      • Konzultačné rodičovské združenie

      ​​​​​​​V stredu, 11. 12. 2019 sa v jednotlivých triedach uskutoční konzultačné rodičovské združenie. 

       

       • ​​​​​​​Správna voľba povolania „Tvoja budúcnosť- tvoja voľba“

      ​​​​​​​Na Gymnáziu Pavla Horova, dňa 27.11.2019 uskutočnila akcia Správna voľba povolania „Tvoja budúcnosť- tvoja voľba“. Prezentačnej  výstavy stredných škôl Košického samosprávneho kraja sa zúčastnili žiaci deviateho ročníka našej školy. Žiaci sa oboznámili s rôznymi študijnými odbormi a profesiami, ktoré ponúkajú školy KSK. Organizátorom celého podujatia bol Košický samosprávny kraj v spolupráci s mestom Michalovce a Úradom prace, sociálnych veci a rodiny Michalovce, a Gymnázium P. Horova. Na výstave sa odprezentovalo 15 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK z Michaloviec, Sobraniec, Sečoviec, Moldavy nad Bodvou, Košíc a Strážskeho a zástupcovia zamestnávateľov. Novinkou bola súťaž pre žiakov ZŠ zostavená z otázok, na ktoré mohli žiaci nájsť odpovede pri prezentáciach  jednotlivých škôl. Ceny do losovania výhercov súťaže venoval Úrad KSK, Obchodná akadémia Michalovce a GPH Michalovce.

       

      ​​​​​​​    Náboj Junior

      • Poznáte súťaž Náboj Junior? Je to medzinárodná matematicko-fyzikálna súťaž pre štvorčlenné tímy žiakov druhého stupňa základných škôl a osemročných gymnázií, ktoré reprezentujú jednotlivé školy. Našu školu reprezentovali žiaci: Dominik Hrabčák (IX.A), Richard Komendant (VII.B), Martin Komendant (VII.B), Slavomír Tkáč (IX.A), a obsadili 17. miesto.  Blahoželáme reprezentantom a  prajeme veľa úspechov!
      •  
      • „Deň kariéry"
      • Mnohí dospeláci doteraz netušia, čo si so svojím životom počnú. Rozhodnutie mladých deviatakov o budúcnosti je preto oveľa ťažšie. Mať pätnásť, riešiť problémy s nechápavými rodičmi, kamarátmi, nešťastnými láskami a zároveň hľadať vhodnú strednú školu je nesmierne náročný proces. V snahe pomôcť naším žiakom IX.A a VIII.B triedy, kariérová poradkyňa pripravila „Deň kariéry", ktorý sa uskutočnil dňa 20.11.2019 v priestoroch našej školy. Svoju ponuku vzdelávacích programov prišli predstaviť tieto školy:  Gymnázium Pavla Horova, SOŠ technická, SOŠ sv. Cyrila a Metoda, Súkromné stredisko praktického vyučovania - BSH, Súkromná Hotelová akadémia - Dufincova, SOŠ obchodu a služieb, MICHATEK, Priemyselný park 1, Michalovce a Obchodná akadémia.  Žiakom boli poskytnuté užitočné informácie o možnosti štúdia  a novootvorených odboroch  na týchto školách.  Zástupcom škôl ďakujeme za prezentáciu.

       

      • Oznam o udelení voľna
      • Základná škola Budkovce na základe § 2 ods.1 pís. a) zákona 596/2003 Z.z. O štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení zastúpená riaditeľkou školy  Vám oznamuje, že:
       • dňa  20.11.2019 - streda, poskytuje voľno žiakom 6., 7., ročníkov, 8.A  a špeciálnym triedam 5.Cš a 8.Cš z organizačných dôvodov podľa § 150 ods.5 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

      2. dňa 29.11.2019 – piatokposkytuje voľno všetkým  žiakom z organizačných dôvodov podľa § 150 ods.5 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.      

       

      Súťaž vo futsale

      ​​​​​​​Ako je už zvykom aj tento školský rok sme sa zúčastnili súťaže vo futsale žiakov základných škôl, ktoré sa konalo v Strážskom. Celkovo sa zišli štyri družstvá a my sme obsadili konečné 3. miesto. Oceňujeme snahu našich žiakov, že aj v menšom počte dokázali uhrať takýto výkon a naďalej budeme pokračovať v jeho zlepšovaní.

       

        • Testovanie 5
        • Pre žiakov 5. ročníka sa uskutoční celoslovenské testovanie zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky. Testovanie sa uskutoční 20.11.2019 (streda). Bližšie informácie si môžete pozrieť na tejto stránke.

       

      ​​​​​​​Záujmové útvary v šk. roku 2019/2020

      ​​​​​​​V tomto školskom roku ponúkame tieto záujmové útvary:

      Robotický krúžok

      Matematický krúžok

      Šikovné ruky

      Hravé čítanie

      Futbalový krúžok

      Logico

      Lego staviteľ

      Biologický krúžok

      Usilovný mravček

      Piatacka angličtina

      Mladý hudobník

      Kocka

       

      • SVIEČKOVÝ POCHOD

      ​​​​​​​Začiatok novembra patrí spomienke na všetkých, ktorí už nie sú medzi nami. Sviatok Všetkých svätých a Deň pamiatky zosnulých sa slávia na našom území už niekoľko storočí, pričom pôvodné zvyky spojené so sviatkami pretrvávajú až dodnes.

      Žiaci prvého stupňa v sprievode svojich pani učiteliek, navštívili určené miesta v obci a zapálením sviečok si uctili pamiatku zosnulých a v chvíľke ticha si spomenuli na tých, ktorí už medzi nami nie sú.

      Zapaľovanie sviečok na hroboch je pre katolíkov znakom nesmrteľnosti duší a Božieho milosrdenstva a sviečkovým pochodom si takto každoročne uctievame tieto sviatky.

       

      ​​​​​​​     Najkrajšia tekvica

      ​​​​​​​​​​​​​​                                                                  Deti majú veľkú slávu  tekvice im krášlia školu.

      Auto, sova, kúzelník na mňa nemá veru nik.

      Pavúk robí pavučinu ,aby lapil mušku milú.“

      Takto sa medzi sebou rozprávali tekvice keď sa zatvorili  brány školy. A vôbec sa nemýlili pretože žiaci našej školy spolu s rodičmi sa zapojili  do súťaže o najkrajšiu tekvicu parádnicu.

      Súťaž sa konala od 7. 10. až do 11.10.

       Do súťaže sa zapojilo 26 žiakov ročníkov 1. – 4.

      Porota zostavená s učiteľov školy nemala veru ľahkú prácu nájsť  a určiť najkrajšiu tekvicu bolo náročné. Každá tekvica bola jedinečná, krásna a farebná , preto sa porota rozhodla takto:

      Za ťažkú prácu a kreativitu boli ocenení všetci súťažiaci sladkou odmenou.

      Za nápaditosť a jedinečnosť  boli ocenení títo  žiaci :

              Kristínka Dvořákova IV.A,    Lukáš Šaffo   I.A,       Matúš Pešta I.A

              Sofia Káľavská I.A,    Dávid Kačo II.A

       

       

          ​​​​​​​Wiczmándyho slovo

      ​​​​​​​Piatok 11.10. 2019 bol v Budkovciach znova niečím výnimočný. Našu školu v rámci projektu História kráča s nami, ktorý sme začali v školskom roku 2010/11 a ktorého súčasťou sú Wiczmándyho slovo a Szirmayho výstava, poctili svojou návštevou i umeleckou divadelnou činnosťou naši partneri z Podstavovovej školy v Laszki (Poľsko), žiaci zo Základnej školy s materskou školou dr. Joklíka z českého Kyjova i učinkujúci zo Základnej školy s materskou školou zo Štiavnických Baní. Odprezentovali svoje verzie rozprávky Kocúr v čižmách a boli pritom naozaj originálni. To napokon potvrdili aj členovia poroty v zložení: Mgr. Lenka Šaffová, Ing. Ján Ihnát a zamestnanec Zemplínskeho osvetového strediska v Michalovciach  a člen Divadla pri fontáne Ján Hlaváč.  Hostia tu mohli vidieť aj výsledky ďalšieho projektu našej školy s názvom FAREBNÝ SVET ĽUDÍ. Žiaci našej školy predviedli  dynamické tance a piesne rómskeho etnika, ale vypočuli sme si aj známe pesničky z Poľska, Čiech i naše rýdzo slovenské piesne. Akcia bola vydarená a dúfame, že spolupráca s partnerskými školami bude naďalej pokračovať.

       

      ​​​​​​​    Škola v prírode

      ​​​​​​​Štvrtý septembrový týždeň vymenili naši tretiaci a štvrtáci školské lavice za školu v prírode a strávili šesť nezabudnuteľných dní v krásnom prostredí Liptova. Navštívili zaujímavé miesta a stretli dobrých ľudí. Vyrazili si mincu v mincovni v Liptovskom Jáne, nadýchali sa zdravého vzduchu v Demänovskej jaskyni Slobody, navštívili dom, v ktorom vyrastal Milan Rúfus, prešli sa Kvačanskou dolinou, kde videli jediný funkčný vodný mlyn na Slovensku. Dni ubehli ako voda, ale milé spomienky zostali.

       

      ​​​​​​​      Nové skúsenosti a zážitky z hosťovania na partnerskej škole v Satu Mare

      ​​​​​​​Počas jedného školského roka sa  6 učiteľov zo Základnej školy Júlie Bilčíkovej v Budkovciach zúčastnilo hosťovania  na našej projektovej partnerskej škole  Liceul  Teoretic German Johann Ettinger v Satu Mare.  Bola to pre každého výzva, skúsenosť a obohatenie sa o nové poznatky, keďže  všetci takéto hosťovanie na zahraničnej školy absolvovali po prvýkrát.  Museli sa popasovať s jazykom, inou kultúrou, zvykmi a časovým posunom.

      Každý z učiteľov  sa vracal  z partnerskej školy v Rumunsku plný nových dojmov, zážitkov, nových poznatkov  ale hlavne všetci sme sa zhodli na tom, že osobná skúsenosť zažiť a byť súčasťou kolektívu školy je nenahraditeľná a mal by si ju vyskúšať každý učiteľ. Z hosťovania na škole, ktorá spája základnú a strednú školu  si každý z nás odniesol mnoho nových dojmov, ale aj praktických skúsenosti. Zažili sme vyučovanie od prvej triedy až po maturitné ročníky.  Počas troch dní hosťovania sme zažili trochu iný spôsob vyučovania, žiaci v Rumunsku majú na rozdiel od našich  žiakov  60 minútové vyučovacie hodiny a vôbec im to nevadí.  Na rozdiel od našich žiakov sa pred vstupom do triedy nemusia prezúvať. Jednu novinku z Rumunska prevzala aj naša škola a tou je, že žiaci  pred začiatkom vyučovania odovzdajú do triedneho boxu svoje mobilné telefóny.

      Okrem nasávania nových poznatkov  si učitelia všímali ich metódy a pracovné materiály, ktoré potom tvorili základ pri vypracovaní 10 pracovných listov, ktoré rozvíjajú reč, logické myslenie a pomáhajú žiakom pri učení sa. Tieto pracovné listy sa používajú na 1.stupni u nás ale aj na partnerskej škole v Satu Mare.

      Vďaka  Národnej agentúre SAAIC  vznikli nové pracovné materiály a  učitelia mali možnosť hosťovať na partnerskej škole v Satu Mare.

       

      • Oznam pre rodičov

      ​​​​​​​ZŠ Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 oznamuje rodičom, že je možné odhlásiť deti z obedu najneskôr do 8.00 hod. ráno v deň, keď dieťa chýba v škole.

      Odôvodnenie:

      Vedenie školy vynaložilo maximálne úsilie, aby vyhovelo rodičom a zjednodušilo odhlasovanie z obedov. Ak dieťa ochorie a nemôže prísť do školy, rodič ho môže odhlásiť aj v daný deň do 8.00 hod. na telefónnom čísle 056/64 93 529 alebo na tel. čísle školy (te. ústredňa)- 056/64 93 126.

       •  
      • Plenárne rodičovské združenie

      ​​​​​​​Pozývame rodičov na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa usktutoční 16.9.2019 (pondelok) so začiatkom o 16.00 hod. v jednotlivých triedach. 

       

      ​​​​​​​Začiatok školského roka

      ​​​​​​​​​​​​​​Slávnostný začiatok školského roka 2019/2020 sa uskutoční dňa 2.9.2019 (pondelok) na školskom dvore so začiatkom o 9.00 hod.