• Archív udalostí

        • Stránkové hodiny počas letných prázdnin
        • Sú od 8.00-12.00 každý pracovný deň.
        •  Slávnostné ukončenie školského roka 2018/2019
        • 28. jún- pre všetkých žiakov bol tento dátum magický. Bol to deň, kedy v školskom roku 2018/2019 prišli do školy poslednýkrát. Tradične, záver školského roka je slávnostnou udalosťou na školskom dvore, kde sa stretli všetky triedy. Rozlúčili sme sa s našimi deviatakmi, ktorých od budúceho roka čaká stredná škola a množstvo nových kamarátov a zážitkov. Zároveň boli ocenení naši reprezentanti- žiaci, ktorí po celý rok súťažili v rôznych oblastiach  a my sme na nich a ich výkony patrične hrdí. Po odovzdaní vysvedčení si mohli žiaci vychutnať začiatok letných dvojmesačných prádznin. 

      Želáme Vám príjemné letné prázdniny a tešíme sa na Vás v septembri. 

       

      • Ukončenie školského roka 2018/2019
      • Slávnostné ukončenie školského roka sa uskutoční 28.6.2019 (piatok) so začiatkom o 9.00 hod. na školskom dvore. 
      • Zaslúžená odmena VI.B
      • S koncom školského roka prichádza aj čas školských výletov, ktoré sú odmenou za celoročnú prácu a úsilie, ktoré vynaložili žiaci v škole.

      Tento rok sa žiaci VI.B vydali spoznávať ZOO v Košiciach a nevynechali ani Dinopark. Na jednom mieste tak stretli nádherné živé zvieratá a spoznali aj vyhynuté druhohorné tvory. V 3D kine sa preniesli do sveta dinosaurov a dozvedeli sa nové poznatky o histórii našej planéty. Spokojné tváre a úsmev na perách svedčili o tom, že výlet sa aj napriek búrke, ktorá nás v Košiciach zastihla, vydaril.

      Tr. učiteľka Mgr. Šaffová

       

      • Z Budkoviec k Dunaju...
      • Aj takto by sa dala nazvať exkurzia, ktorú absolvovali žiaci VII.B v dňoch 19.-20 júna. Po dlhej ceste vlakom vystúpili v hlavnom meste a začali svoju poznávaciu jazdu- od Starého mesta, cez promenádu popri Dunaji, Slavín a ukončili tento deň spoločnou fotkou pred NR SR  a hradom. Výhľad bol naozaj nádherný, o čom svedčí viacero fotiek. Pozreli si aj novovybudovanú záhradu pri hrade. Ďalší deň zavítali do vedeckého centra pre mládež, Aurélia, ktoré bolo veľmi zaujímavé. Prehliadka začala laserovou šou a potom si mohli žiaci jednotlivé exponáty z oblasti chémie, fyziky, matematiky vyskúšať. Azda najzaujímavejšia bola simulácia jazdy autom, stanovištia na postreh či levitácia predmetu. Táto exkurzia bola poučná, no zároveň si každý prišiel na to svoje. 
       •  
      • ŠKOLSKÝ VÝLET BRICKLANDIA KOŠICE
      • Žiaci prvého stupňa pod dozorom svojich pani učiteliek navštívili 17. júna v nových atraktívnych priestoroch v Košiach výstavu z lego kociek s názvom BRICKLANDIA. Výstava pozostáva z viac než 250 000 kociek LEGO stavebnice a obsahuje rôzne obľúbené scenérie. Naši žiaci v rámci výstavy absolvovali aj LEGO aktivity v herniach: vytváranie LEGO mozaík, LEGO zóna pre rýchlych staviteľov, stavanie s veľkými fun blokmi. Zábavné dopoludnie sme ukončili prechádzkou mestom, pochutili sme si na zmrzline a oddýchli pri fontáne. Prežili sme pekný deň, školský výlet sa nám vydaril a zostávajú nám pekné spomienky.

       

      Plavecký výcvik

        • Aj v tomto školskom roku naša základná škola organizovala základný plavecký výcvik, ktorý sa konal v druhej polovici júna v rozsahu 20 vyučovacích hodín. Zúčastnilo sa ho 19 žiakov, ktorí sa rozdelili do skupín. Začiatočníci sa učili dýchanie do vody a splývanie. Pokročilí  zlepšovali svoje schopnosti a zručnosti v jednotlivých plaveckých spôsoboch- kraul, prsia a znak. Tento plavecký výcvik hodnotíme za vynikajúci, keďže  každý žiak sa stal plavcom.
      • Oznam
      • Od 12.6.2019 (streda) sa z dôvodu vysokých teplôt ruší 6. vyučovacia hodina až do odvolania
       • Rodičovské združenie
       • Dňa 3.6.2019 o 16.00 hod. sa uskutoční plenárne rodičovské združenie v jednotlivých triedach.  
       •  
       •  
      • Exkurzia- Dukla, Svidník
      • Spoznávať históriu našej vlasti nás veľmi baví, najmä ak môžeme vymeniť učebnice za zaujímavú exkurziu  po stopách svetových vojen. Preto sme 3.5.2019 navštívili Vojenské historické múzeum – Múzejné oddelenie Svidník, ktoré mapuje udalosti svetových vojen v rokoch  1914 – 1945. Začali sme prehliadkou vývoja zbraní a bojovej techniky, autentickými zábermi z bojových operácií v Karpatoch  na prelome  rokov 1914- 1915 a priebehu Karpatsko–duklianskej operácie  a oslobodzovania územia  východného Slovenska v rokoch 1944-1945. V Centrálnej expozícii sme si prezreli množstvo fotografií, písomností, dobových zbraní, uniforiem i predmetov každodennej potreby zachovaných zo spomínaného obdobia. Pri Pamätníku sovietskej armády Svidník  a na vojenskom cintoríne Dukla sme vzdali úctu padlým vojakom.  Náš obdiv k odvahe vojakov striedala úzkosť  z utrpenia, ktoré vojna spôsobila im a ich rodinám.  Nemali by sme zabúdať na dôsledky, ktoré so sebou prináša, aby sa nikdy nezopakovala.
      •  
      • Súťaž Puškinov pamätník v Lučenci
      • V Lučenci sa pri príležitosti osláv 220. výročia narodenia A. S. Puškina uskutočnila žiacka súťaž v prednese ruskej poézie a prózy Puškinov pamätník. . Celoslovenské kolo sa uskutočnilo 14. mája v Divadle B. S. Timravy. Do súťaže sa prihlásilo 42 recitátorov, z ktorých najlepších ocenili v lučeneckej Arene. Súťaž sa vďaka iniciatíve PaedDr. Augustína Čisára, tiež za podpory mestského úradu v Lučenci a vlády mesta Petrohrad koná už piaty rok. Tento rok našu školu reprezentovali dve žiačky – Alexandra Pavlovová ( 5.B) a Sofia Drožetská ( 7.B). Naše dievčatá podali dobrý výkon v konkurencií 26 súťažiacich v prednese ruskej poézie, a získali nezabudnuteľné zážitky a skúsenosti.

      Chcem sa poďakovať dievčatám aj ich rodičom, ktorí ich v tom podporovali.

      S.Glosarová – učiteľka ruského jazyka

      • Stavanie mája
      • Stavanie mája je na Slovensku dlhoročná tradícia.  Naši žiaci z I. stupňa so svojim pedagógmi taktiež dodržali túto májovú tradíciu. Za spevu ľudových piesni sme farebnými  stužkami vyzdobili mladý brezový stromček. Ozdobený máj žiaci spoločne preniesli k bráne našej školy, a tam ho upevnili. Táto májová tradícia patrí medzi najtypickejšie tradície, ktoré sa viažu k ročným obdobiam.

       

      • Výsledky Testovania 9- 2019
      • Žiaci deviateho ročníka sa zúčastnili Testovania 9-2019 rovnako ako ich spolužiaci na celom Slovensku. Priemerná úspešnosť našej školy zo slovenského jazyka a literatúry bola 66,9%, pričom priemerná úspešnosť SR 62,3%. Druhým testovaným predmetom bola matematika, v ktorej naši žiaci dosiahli v priemere 63,3%. Priemerná úspešnosť v SR bola 63,1%.
      • Mladý zdravotník
      • Dňa 10.5.2019 sa na II.ZŠ v Michalovciach uskutočnila okresná súťaž "Mladých zdravotníkov". Našu školu reprezentovalo súťažné družstvo mladších žiakov pod vedením pani vychovávateľky J. Kontuľovej, kde družstvo v zložení A. Červeňák, M. Pavlov, F. Pavlov, I.Sabolová, J. Kamenská , A.M. Jónyová zo IV.A triedy získali 2. miesto v okrese.
       •  
       
      • Vzorná reprezentácia našej školy na Dni rodiny 2019 v Michalovciach

      Dňa 10.5.2019 sa v „dažďomhroziacom“ počasí konal Deň rodiny, ktorý každoročne organizuje Klub kresťanských pedagógov Michalovce.

      Na hlavnej tribúne na Námestí osloboditeľov našu školu reprezentovali Roman Benetín 6.A skvelou hrou na akordeóne, Simonka Királyová 3.A krásne zaspievala 2 ľudové piesne v sprievode Mgr. E. Vagaskej. Ivanka Sabolová 4.A a Stanislav Bajužík 3.A sa predviedli vzornou reprezentáciou – recitáciou poézie. Okrem vystupujúcich musíme vyzdvihnúť žiakov 6.A – D. Švajkovú, 7.B – S. Drožetskú, T. Petrúňovú, M. Dorčákovú, 8.A – S. Vančišina, A. Matalíkovú, P. Adamovú, 9.A – K. Belejovú, L. Uhrinovú a E. Bajužikovú. Títo žiaci nezištne pomohli – koordinovali zábavné disciplíny , ktoré sú každoročne súčasťou Dňa rodiny.

      Ďakujeme všetkým za pomoc a vzornú reprezentáciu našej školy! Keďže každoročne na tribúne vystupujú iba mestské školy, sme veľmi radi, že sa naša škola mala možnosť zviditeľniť a predviesť svoje talenty všetkým návštevníkom Dňa rodiny. A to sme mali ešte na výber predviesť divadelné predstavenie alebo tanec žiakov 1. stupňa, ale keďže organizačné problémy nám to nedovolili, tak budeme hľadať ďalšie možnosti ako predviesť naše talenty obyvateľom okresného mesta a celého okresu. Ďakujeme!

      • Školské kolo súťaže Slávik 2019
      • Dňa 25.4.2019 sa v dramatickej učebni konalo školské kolo súťaže Slávik 2019. Mrzí nás, že vyspievané hlasy z  8.A a 9.A sa na školskom kole nezúčastnili. Škoda, zahodili niekoľko rokov práce.

      Porota v zložení Mgr. E. Vagaská, PaedDr. E. Pavlovová , Mgr. A. Vaľová a PaedDr. O. Sabolová po dlhom rozmýšľaní rozhodla takto:

      1.kategória – 1. – 3. ročník

         1. miesto – Karolína Paľová 2.A
         2. miesto – Simona Királyová 3.A
         3. miesto – Matúš Bajužík 1.A
         4. miesto – Viktória Nagyová 1.A

      2.kategória – 4. – 6. ročník

         1. miesto – Alexandra Pavlovová 5.B
         2. miesto – Anna Mary Jónyová 4.A
         3. miesto – Anabela Geciová 4.A

      3.   miesto – Janka Paľová 6.B

      3.kategória – 7. – 9. ročník

      Porota udelila dve 3. miesta – Lei Savkovej 7.B a Sofii Čorňákovej 7.B.

      Všetkým srdečne  blahoželáme!

      Alexandra Pavlovová a Simonka Királyová sa zúčastnili na okresnom kole  súťaže Slávik 2019 dňa 7.5.2019 v Michalovciach, kde pekne reprezentovali našu školu.

      Želáme všetkým slávikom = spevákom veľa radosti zo spevu!

       

      • Získavanie nových skúseností a vedomostí prostredníctvom hospitácií v rámci Erasmus+

      Základná škola Júlie Bilčíkovej v Budkovciach úspešne realizuje projekt pre pedagogických zamestnancov školy v rámci programu Erasmus+ KA1 Vzdelávacia mobilita jednotlivcov cez  typ akcie Mobilita pracovníkov v oblasti školského vzdelávania.  Vďaka tomuto projektu dostane 6 učiteľov možnosť vycestovať do partnerskej školy Liceum Teoretic German Johann Ettinger v Satu Mare v Rumunsku. Cieľom projektu je získavanie nových poznatkov, vedomosti a metód ako pracovať so žiakmi, ktorí  vyrastajú v rodinnom prostredí s iným  materinským jazykom ako je vyučovací jazyk v škole, alebo sú to žiaci so sociálne znevýhodneného prostredia, kde sa často rozpráva nárečím -nespisovne. Žiaci majú často problém s pochopením a s komunikáciou, čo sa odzrkadlí na ich výsledkoch v škole.

      Projekt pod názvom „ Kompetencie otvárajú dvere do lepšej budúcnosti“ sa realizuje od začiatku októbra 2018 do septembra 2019.  A prečo práve táto škola v Rumunsku? Nuž, aj túto školu navštevujú žiaci, ktorí pochádzajú z rodín, kde sa rozpráva po rumunsky, nemecky, maďarsky a taliansky a vyučovacím jazykom v škole je nemecký jazyk. Takže si prvá skupina troch učiteliek v novembri zbalila kufre a poďme ho na tri dni na výzvedy. Boli to tri dlhé dni, plné nových dojmov, zážitkov, nových poznatkov, skúsenosti a nových vzdelávacích foriem. Počas hospitácií sme sa cítili ako žiaci, ktorí  na hodinách a získavajú nové vedomosti  a tak aj mi sme so zvedavosťou sledovali ich formu výučby. Našli sme mnohé formy a metódy, ktoré sa dajú uplatniť aj na našej škole.

      Ďalšia skupina  učiteľov si zbalí svoj kufor začiatkom júna.

      Výsledkom projektu je súbor 10 pracovných listov, ktoré sú určené pre žiakov so sociálne znevýhodneného prostredia a ich materinský jazyk nie je vyučovacím jazykom. Chceme im poskytnúť podnet na ich rozvoj.

       

      • ZÁŽITKOVÉ VYUČOVANIE NA DOPRAVNOM IHRISKU

      ​​​​​​​V dňoch 29. 4. – 30.4. 2019 sme navštívili so žiakmi I. stupňa DETSKÉ DOPRAVNÉ IHRISKO v Sobranciach. Pre žiakov bolo pripravené zážitkové vyučovanie. Precvičili si teoretické aj praktické vedomosti dopravnej výchovy. Najviac si žiaci užili skúšku praktických zručností a vyskúšali si aké to je byť účastníkom cestnej premávky v rôznych podobách.

       •  

      PYTAGORIÁDA – OKRESNÉ KOLO

      Dňa 26. – 27. 3. 2019 úspešní riešitelia školského kola PYTAGORIÁDY reprezentovali našu školu na okresnom kole 40. ročníka matematickej súťaže PYTAGORIÁDY v Michalovciach.

      Našu školu reprezentovali 10 žiaci : P3 - S. Bajužík, M, Spišák

                                                                P4 – I. Sabolová, A. Červeňák

                                                                P5 – A. Pavlovová, S. Bajužík

                                                                P6 – M. Komendat, J. Paľová

                                                                P7 – T. Petruňová

                                                                P8 -  S. Tkáč

      Najúspešnejší riešitelia tejto súťaže sú S. Bajužík, I. Sabolová, T. Petruňová.

       

      Aj my to dokážeme!

      Na našej škole sa dňa 11. apríla 2019 uskutočnila súťaž v skladaní puzzle, kde žiaci zo špeciálnych tried a nultého ročníka mohli ukázať svoje zručnosti, šikovnosť a kreativitu. Každý účastník súťaže dostal sladkú odmenu, ktorú si najviac vážili žiaci 0.ročníka. Starší žiaci sa tešili z menších darčekov.

      Na prvom mieste sa umiestnila žiačka Batiová Alexandra, druhé miesto obsadila žiačka Ujlakyová Dominika  a tretie miesto získala žiačka Batiová Lenka. Ďalší úspešní účastníci súťaže boli žiaci Kišš Andrej a Kiššová Alena.

      Na vašu účasť sa tešíme aj nabudúce!

      • Oznámenie o udelení voľna
      • Základná škola Budkovce na základe § 2 ods.1 pís. a) zákona 596/2003 Z.z. O štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení zastúpená riaditeľkou školy oznamuje, že 9. a 10. 5. 2019 (štvrtok a piatok) poskytuje voľno žiakom všetkých ročníkov z organizačných dôvodov podľa § 150 ods.5 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.    

      Ak požadujete zabezpečiť pre Vaše dieťa pedagogický dozor, je potrebné  to oznámiť do 6.5.2019.     

      Ako kocúr putoval súťažami......

      Kocúr v čižmách z rovnomennej rozprávky sa v podaní našich žiakov vydal na cestu svetom súťaží a úspešne reprezentoval. Na regionálnej prehliadke Zemplínska scénická jar 2019 v Michalovciach nás porota umiestnila v zlatom pásme s postupom na krajské kolo. Tento nečakaný postup nás veľmi potešil a tak sme mohli našu školu reprezentovať 12.apríla na krajskej prehliadke  pod názvom Detské divadelné Košice. Počas dvoch dní  bolo odohraných 12 divadelných predstavení v dvoch kategóriách. V naše kategórii súťažilo 10 detských súborov, prevažne zástupcov základných umeleckých škôl. V silnej konkurencii sme so cťou prezentovali našu podobu klasickej rozprávky. Ďakujeme našim mladým „hercom“ Samuelovi Bajužíkovi,  Ivanovi Čurmovi, Dominike Dorčákovej, Alexandre Pavlovovej a Bianke Tačarovej za ich tvorivý a zodpovedný výkon.

      Okresné kolo  Hviezdoslavov Kubín

      Dňa  11. 4. 2019 sa v Zemplínskom osvetovom stredisku  konal  65. ročník Hviezdoslavovho Kubína v prednese poézie a prózy.

      Našu školu reprezentovali   v  I. kategórii prednese poézia a próza :

      Stanislav Bajužik v prednese   próza od Vladimira Sutejeva  „Pod hríbom“ 

      Ivana Sabolová  v prednese poézia od Miroslava Válka  „Ako sa Kubo stratil“

       

      Títo dvaja recitátori sa vo veľkej konkurencii popasovali statočne a priniesli do školy krásne tretie miesta . Týmto im všetci blahoželáme a veríme ,že zostanú aj naďalej verní umeleckému slovu a budú reprezentovať aj v ďalších ročníkoch Hviezdoslavovho Kubína  našu školu.

                                                                                    pripravila Mgr. Mariana Melníková

      •  

      Veľkonočné prázdniny

      • Od 18.4.2019 (štvrtok) do 23.4.2019 (utorok) sú veľkonočné prázdniny. Do školy nastupujeme v stredu, t. j. 24.4.2019.
       •  

      Máme víťazku v celoslovenskom kole v Košiciach – po roku zlato

      5.04.2019 sa  uskutočnilo celoslovenské kolo 13. ročníka súťaže v prednese ruskej poézie a prózy RUSKÉ SLOVO v kultúrparku v Košiciach. Súťaže sa zúčastnilo  177 žiakov  a študentov, 67 učiteľov zo 64 ZŠ a SŠ z celého Slovenska. Aj tento rok sme mali možnosť zúčastniť sa tohto perfektného podujatia. Našu školu reprezentovali Anna Mary Jónyová (IV.A) a Sofia Drožetská (VII.B). Dievčatá na vysokej úrovni reprezentovali našu školu. V kategórií poézia (žiaci  1. – 4. roč. ZŠ ) - vo veľkej konkurencii  Anna Mary Jónyová zatiaľ dostala diplom účastníka. V kategórií - poézia (žiaci  5. – 7. roč. ZŠ ) – Sofia Drožetská  obsadila vynikajúce 1. miesto.

      Chcem zagratulovať dievčatám k ich úspešnému vystúpeniu a peknému umiestneniu .

      Ďakujem dievčatám a rodičom , ktorí tie prípravy na súťaž prežívali spolu s nami.
      Ďakujem ešte raz, som pyšná a hrdá na to , že naša malá dedinská škola po niekoľký raz ukázala, že máme talenty. A ja  ich chcem aj ďalej rozvíjať, pracovať s nimi a aj s ďalšími žiakmi, ktorí sa pridajú a budú chcieť bojovať s nami.

                                                                                     Svitlana Glosarová, učiteľka ruského jazyka

      •  
       •  
      • Zápis žiakov do prvého ročníka
        • Zápis žiakov do prvého ročníka - Obrázok 1

      Na tomto mieste môžete vyplniť elektronickú prihlášku, ktorú si vytlačíte a podpísanú odovzdáte pri zápise. Elektronická prihláška

      • ŠKOLSKÝ ZBER  2018/2019
        • .... aj tento rok súťaž v zbere....

       

      ZBIERAME:

         • noviny, časopisy a letáky
         • vrchnáky z PET fliaš (nie vrchnáky s gumovým tesnením, znečistené a z drogérie)
         • hliníkové plechovky z nápojov stlačené

      (nie železné nápojové plechovky)

       

      Termín zberu:

      od 29.4.2019 do 15.5.2019

       

       

      Zber bude možné odovzdať každé ráno školníkovi v čase

      od 7:30 – 8:00 hod. alebo poobede v čase od 14:00 – 15:00 hod.

       

      Najúspešnejší žiaci a triedy budú odmenení.

        •  
      •  
      • Testovanie 9-2019
      • V stredu, 3.apríla 2019, sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov deviateho ročníka. Testujú sa vedomosti z týchto predmetov:

      -slovenský jazyk a literatúra,

      - matematika.

      Bližšie informácie nájdete na stránke NÚCEM-u.

       Matematický Klokan

      • 21. marca mohli milióny žiakov v Európe, Ázii, Afrike a v Amerike zažiť pocit, že sedia v laviciach a riešia rovnaké úlohy. Túto šancu využili aj naši prihlásení žiaci a zapojili sa do najväčšej medzinárodnej súťaže  MATEMATICKÝ KLOKAN. Klokanovské úlohy boli hravé, zaujímavé a podporili logické myslenie. Do súťaže sa zapojilo 30 žiakov našej školy. Túto možnosť mali aj prváci a mohli tiež preukázali svoju šikovnosť.
      • Malý predškolák vo veľkej škole
      • Dňa 20. marca nás prekvapila a potešila milá návšteva. Pani riaditeľka s predškolákmi z MŠ v Dúbravke navštívili našich prvákov. Nazreli do triedy ako prváci pracujú a ako im ide učenie. Zasadli do školských lavíc a porozprávali sa s našimi prvákmi. Prezreli si školskú knižnicu, telocvičňu a pozdravili sa so staršími kamarátmi na školskom dvore. Nevedeli skryť nadšenie z toho, že aj z nich už čoskoro budú prváci a my sa na nich už rovnako veľmi tešíme na zápise 8. apríla 2019.
       •  
        • Deň učiteľov v čiernom
        • V deň  narodenia Jána  Amosa Komenského 28.3.2019 sa aj niektorí učitelia našej školy  obliekli do čierneho a symbolicky vzdali o 12:00 úctu minútou ticha smutnej pravde o našom školstve.
       • Hviezdoslavov Kubín- II.stupeň

      ​​​​​​​Aj tento rok sa žiaci II. stupňa zapojili do školského kola postupovej súťaže v prednese poézie a prózy - Hviezdoslavovho Kubína.  Hoci máme  záujemcov o túto súťaž každoročne menej a menej, aj tento 65. ročník ukázal, že nič nie je stratené. Či budú postupujúci presvedčiví aj v okresnom kole, ukáže až 11. a 12. apríl. Tentokrát  porota v zložení  Mgr.Lenka Šaffová, Mgr. Gabriela Červeňáková a Mgr. Simona Meglesová  určila takéto poradie:

      V II. kategórii v poézii   1. miesto:  Samuel Bajužík

                                                2. miesto: Alexandra Pavlovová

                                                3. miesto: Vivien Csorgoová

                               V próze 1. miesto: neudelené

                                                    2. miesto: Bianka Tačarová

                                                3. miesto: Janka Paľová

      V III. kategórii v poézii 1. miesto: Sofia Čorňáková

                                                    2. miesto: Sidónia Balogová

                                V próze  1.miesto: Lea Červeňáková

                                                    2. miesto: Gabriela Spišáková

                                                    3. miesto: Kristína Belejová

       

      • Konzultačné rodičovské združenie
      • Dňa 25.3.2019 od 14.00 do 16.15 sa koná konzultačné rodičovské združenie v jednotlivých triedach našej školy.
       •  
      • Skvelý úspech našich žiačok na súťaži Ruské slovo 2019!
      • V stredu 6. 03. 2019 sa v Michalovciach na ZŠ T. J. Moussona uskutočnilo krajské kolo súťaže RUSKÉ SLOVO. Ruské slovo je súťaž v prednese pôvodnej a vlastnej umeleckej tvorby v ruskom jazyku určená pre žiakov základných a stredných škôl. Cieľom súťaže je prehĺbiť záujem žiakov o ruský jazyk a ruskú kultúru, rozvíjať estetické cítenie, komunikačné a interpretačné zručnosti žiakov, podnecovať tvorivosť žiakov a propagovať hodnotnú ruskú literatúru. Súťažilo sa v prednese poézie, prednese prózy, divadelnej dramatizácii, sólo speve a skupinovom speve.

      Táto súťaž je veľmi obľúbená medzi žiakmi aj učiteľmi nášho kraja. Každý rok sa počet súťažiacich zvyšuje. Tento rok sa na krajskom kole  zúčastnilo spolu  150 súťažiacich zo základných a stredných škôl Košického kraja.

      Aj my sme sa tento rok zúčastnili súťaže Ruské slovo. Našu školu reprezentovali žiačky:

         1. Anna Mary Jónyová v kategórii : sólo spev -4. roč. ,

       poézia – 1. - 4. roč., skupinový spev – 5. -7. roč.,

         1.  Alexandra Pavlovová v kategórii :  poézia – 5. -7. roč.,

      sólo spev  - 5. -7. roč. , skupinový spev – 5. -7. roč.,

         1. Sofia Drožetská v kategórii poézia 5.-7. roč. 

      V obrovskej konkurencii zúčastnených škôl (prevažne mestských) sa naše žiačky nezľakli a podali vynikajúci výkon, aj keď  dve najmladšie z nich sa neučia ruský jazyk. Tento rok bol výnimočný tým, že s troma žiačkami sme zozbierali až 6 diplomov. Žiačky Anna Mary Jónyová a Alexandra Pavlovová  v kategórii skupinový spev získali 3. miesto. V kategórii sólo spev Anna Mary Jónyová obsadila 2.miesto a Alexandra Pavlovová  vo veľkej konkurencii 3.miesto. Alexandra Pavlovová  získala v kategórii poézia 2.miesto. Žiačky Sofia Drožetská a Anna Mary Jónyová obsadili prvé miesta v kategórii - poézia a získali vstupenku na účasť v celoslovenskom kole, ktoré sa bude konať 5.04.2019 tradične v Košiciach. Sme na dievčatá veľmi hrdí, veď nie každému sa podarí postúpiť až na celoslovenské kolo! Budeme im veľmi držať palce pri reprezentácii našej školy. Pani učiteľka O. Sabolová  sa postarala o hudobnú prípravu a sprievod.  Jazykovo (výslovnosť, prízvuky...) ich pripravila pani učiteľka S. Glosarová. Ďakujeme  rodičom žiačok, ktorí tiež pomáhali pri príprave  na súťaž a niektorí držali palce priamo v súťažnej miestnosti. Ešte raz ďakujeme a držíme dievčatám palce v celoslovenskom kole!

      • Školské kolo v prednese poézie a prózy 1.-4.ročník
      • Tak ako každý rok aj tohto roku sa dňa 5. 11. 2019 na našej  škole konalo školské kolo  v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.

      Za účasti 11 prednášateľov poézie a prózy sa na najvyšších miestach umiestnili títo žiaci.

      Poézia: 1. miesto             Ivana Sabolová

                      2. miesto             Jakub Hajduk

                      3. miesto             Kristína Dvořáková

       

      Próza:  1. miesto              Stanislav  Bajužik

                   2. miesto            Adam Červeňák , Marián Pavlov

                   3. miesto            Michaela Kanavalová , Ester Kmecová

      Tí najlepší Ivana Sabolová a Stanislav Bajužik budú našu školu reprezentovať na okresnom

       kole HK v Michalovciach.

         •  
      • Testovanie 9-2019
      • Dňa 3.4. 2019 sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. Bližšie informácie pre rodičov či žiakov nájdete na tomto odkaze: testovanie 9
       •  
      • Vyučovanie bolo skutočnou zábavou
      • Február patrí k zimným mesiacom. Február je aj mesiac,  kedy si radi vychutnávame rôzne zábavy a plesy.  Takmer každý z nás mal možnosť spolu s priateľmi zabaviť sa počas zimných dlhých dní na plese športovcov, folkloristov, alebo na mestskom, či obecnom plese.

                  Páni v elegantných oblekoch, dámy v nádherných róbach. K tomu je nevyhnutné poznať spoločenské správanie i správne tanečné kroky. Je preto vhodné, ak základy spoločenského správania získame ešte v škole.

                  Žiaci našej školy, ZŠ Júlie Bilčíkovej, si sami zorganizovali ples. Chlapci i dievčatá si dali záležať na spoločenskom oblečení. Množstvo zábavných súťaží, pestré hudobné hity vytvorili dobrú náladu a roztancovali všetkých žiakov druhého stupňa.  Organizačný výbor, ktorý tvorili žiaci 8. a 9. ročníka pod vedením predsedu žiackej rady Floriána Baloga, mal nielen dobrú myšlienku, ale dokázal ju aj úspešne zrealizovať. Zaslúžia si naozaj pochvalu za vydarenú školskú akciu, aj za to, že vo svojej iniciatíve vytrvali a dotiahli ju do úspešného konca.

                  Vyzdobená telocvičňa bola 15. februára 2019 miestom pre prvý ples našich žiakov. Hudobné hity roztancovali žiakov i učiteľov a spolu mohli prežiť krásne piatkové dopoludnie. Žiaci sa mohli naučiť základy spoločenského správania, ale  aj získať skúsenosti z organizovania takého podujatia. Nechýbala ani tombola, a tak si mnohí mohli odniesť aj nejakú výhru.

      Škoda len, že žiaci, ktorým bolo udelené výchovné opatrenie – pokarhanie či napomenutie – sa plesu nemohli zúčastniť, pretože im to školský poriadok nedovoľuje. Veru, oplatí sa dodržiavať pravidlá i slušné správanie. 

         •  
      • Novinky v ZŠ s MŠ M. Hella Štiavnické Bane
      • Naša partnerská škola v Štiavnických Baniach nazaháľa ani tento školský rok. O ich projekte a aktivitách si môžete prečítať v tomto článku Clanok_ZS_M_HELLA.pdf
      •  

      Jarné prázdniny

      Od 18. februára do 22. februára 2019 sú jarné prázdniny. Do školy nastupujeme 25.2.2019.

        •  

      Vymenili triedy za lyžiarske svahy

      Východoslovenská nížina je  krásnou a úrodnou krajinou pre poľnohospodárov. Nížina má určite veľa výhod,  má svojich obľúbencov i tých, ktorí tu síce radi bývajú, ale cez dovolenku  utekajú do hôr. Prečo? Idú za oddychom, ale oveľa častejšie za športom, či aktívnym pobytom.

                  Žiaci Základnej školy Júlie Bilčíkovej v januári vymenili svoje triedy za lyžiarske svahy v Lopúšnej Doline. Zúčastnilo sa ich tridsať a z toho polovica išla už po druhýkrát. Boli to žiaci naozaj veľmi snaživí, usilovne trénovali a pracovali počas piatich dní, aby sa naučili základy lyžovania. Lyžiarski inštruktori museli mať nielen dostatok trpezlivosti, ale aj dobrú fyzickú kondíciu, aby každému žiakovi niekoľkokrát za hodinu ukázali, ako sa spustiť dolu svahom, ako zabrzdiť, ako pritlačiť na pätu, ako pluhovať, ako otočiť, či ako vstať, keď sa podarilo spadnúť.

                  Všetko dobre dopadlo. Už na tretí deň zvládli chodiť aj na vleku, a naplno si tak mohli vychutnať krásu lyžovania. Lyžiarsky kurz, na ktorý sumou 150 € na žiaka prispieva aj štát, bol zážitkom nielen pre samotné lyžovanie, ale aj pre spoločné zážitky, ktoré spolu  žiaci  prežili.

      Školský lyžiarsky kurz mnohokrát vytvára základ lásky človeka k horám i k lyžovaniu. Verím, že i napriek tomu, že žijeme na nížine, všetci žiaci, ktorí absolvovali lyžiarky kurz, si lyžovanie zamilujú. Je to určite krásny šport, ktorý rozvíja koordináciu celého tela a zároveň umožňuje relaxáciu ducha.

        •  

      Karnevalové masky v škole

      Fašiangové obdobie je obdobie plné zábavy, plesov a karnevalov. Karneval nechýbal ani tento rok na našej škole. Konal sa dňa 30.januára 2019. Žiaci prvého stupňa si dali záležať na výbere a výrobe masiek. Do telocvične školy zavítali rôzne rozprávkové bytosti: princezné, indiáni, motýle, čarodejnice, mačky, mucha, rubiková kocka, slimák, bojovníci a mnoho ďalších masiek v pestrofarebných kostýmoch. Všetci žiaci sa veselo zabávali, tancovali a súťažili. O zábavu sa starali triedne pani učiteľky a rovnako aj ŠBO, ktorý sa postaral o dobrú muziku. Záver karnevalu bol tradične venovaný oceneniu jednotlivých masiek. Nebolo ľahké vybrať tie najlepšie. Najkrajšie masky podľa výberu poroty boli odmenené vecnými cenami. Ostatné masky si so sebou odniesli sladkú odmenu. Týmto sme karneval ukončili. O tom, že dobrá nálada vládla počas celého karnevalu sa presvedčte sami na našich záberoch vo fotogalérii

       •  
      • Olympiáda v anglickom jazyku
      • Tento rok sa konal 29. ročník olympiády v anglickom jazyku. Našu školu na okresnom kole v Michalovciach reprezentovali žiačky- Lea Červeňáková  a Bianka Tačarová. Dievčatá sa popasovali s úlohami nielen z anglickej gramatiky či slovnej zásoby, vyskúšali si aj  komunikovať v angličtine so spolužiakmi z iných škôl v našom okrese. 
      • Polročné prázdniny
      • Dňa 1.2.2019 (piatok) sú polročné prázdniny. Do školy nastupujeme 4. 2.2019 (pondelok). 
      • Vianočné prázdniny
      • Vianočné prázdniny sú od 22.12.2018 a trvajú do 7.1.2019. Do školy nastupujeme 8.1.2019, t. j. utorok. Želáme Vám príjemné prázdniny, šťastné a veselé vianoce.
       •  
      • Konzultačné rodičovské združenie
      • Pozývame rodičov (zákonných zástupcov) na konzultačné rodičovské združenie dňa 17.12.2018, ktoré sa uskutoční v jednotlivých triedach v čase od 14.00-15.30 hod. 
       •  
      • Vianočná akadémia
      • Srdečne Vás pozývame na Vianočnú akadémiu, ktorá sa uskutoční 12.12. 2018 (streda) o 16.00 hodine v Kultúrnom dome v Budkovciach.
       •  
       • 3. miesto vo futsale
        • Dňa 28.11. 2018 sa uskutočnilo okresné kolo vo futsale žiakov, ktorého sa zúčastnila aj naša škola. Celkovo sa tohto podujatia zúčastnilo 6 základných škôl. Po vyžrebovaní v skupine sme dostali I. ZŠ a VI.ZŠ v Michalovciach. Jeden zápas sme vyhrali, avšak ten druhý sme prehrali. Následne sme hrali o umiestnenie o 3. resp. 4 miesto s V. ZŠ Michalovciach, ktorú sme porazili a skončili na peknom 3. mieste. 
        •  
      • Imatrikulácia
      • Prvé týždne si naši prváci prešli veľkou zmenou. Spoznávali našu školu, usilovne pracovali, veľa sa naučili a dozvedeli. Stať sa ozajstným prvákom nebolo jednoduché. Dňa 29.11. 2018 sa v našej škole už tradične uskutočnila slávnostná Imatrikulácia prvákov. Slávnostnou imatrikuláciou boli prváci definitívne prijatí do cechu prváckeho. V krátkom vystúpení sa predviedli v písmenkových básničkách, zaspievali a ukázali svoju odvahu. Pani riaditeľka spolu s pani zástupkyňou a pánom zástupcom, prvákov pasovali a prváci to spečatili prváckym sľubom.
      •  
      • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – školské kolo
      • Dňa 05. 11. 2018 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii C, do ktorej sa zapojili 4 žiaci 9. ročníka. Olympiáda preverila vedomosti, čitateľské zručnosti, kreativitu i rečnícke schopnosti, ktoré žiaci preukázali v troch kolách:            1. vedomostný test

                              2. transformácia textu

                              3. rétorika

      Výsledky školského kola:    1. miesto: E. Bajužiková  /IX.A/

                                                   2. miesto: L. Červeňáková    /IX.A/

                                                   3. miesto: P. Vaľo   /IX.A/

      Úspešným žiakom srdečne blahoželáme a Eme držíme palce v okresnom kole.

            Víťazka školského kola Ema Bajužíková nás nesklamala ani v obvodnom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry,  ktoré sa konalo 28. novembra 2018. V silnej konkurencii 19 michalovských a sobraneckých škôl obsadila krásne 5. miesto. Blahoželáme!

      • Opäť medzi najlepšími na Slovensku
      • Zamýšľali ste sa už niekedy v čom spočíva kúzlo dobrého jedla? Naša deviatačka Gabika Spišáková sa zamyslela a jej úvaha jej priniesla celoslovenský úspech.

           Literárnu súťaž s touto témou vyhlásila v rámci projektu Hovorme o jedle nezisková organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou Centrum rozvoja znalosti o potravinách, ktorá sa zameriava na zvyšovanie úrovne vzdelávania a povedomia o potravinách a dobrých stravovacích návykoch ako súčasti zdravého životného štýlu, ich úlohe pri ochrane zdravia

      a prevencii voči ochoreniam.

           Gabikina úvaha okúzlila porotu a spomedzi 160 zaregistrovaných škôl z celého Slovenska vybrala jej súťažný príspevok medzi 5 najlepších v II. kategórii. Blahoželáme! Výsledky a Gabikinu úvahu si môžete prečítať na stránke http://www.opotravinach.sk/.

      • Záložka do knihy spája školy
      • Do  česko-slovenského  projekt1u Záložka do knihy spája školy sme sa zapojili už po ôsmy raz. Prihlásilo sa 50 žiakov prvého a 30 žiakov druhého stupňa a našou partnerskou školou bola Základná škola  Záhorácka 919  Borský Mikuláš.

      Téma tohto ročníka  - Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice,  ponúkla žiakom mnoho tém na ich výtvarné stvárnenie.   Od začiatku októbra   na hodinách výtvarnej výchovy, pracovného vyučovania a v školskom klube detí  vyrábali záložky pre našich kamarátov zo Záhoria. Pri ich tvorbe už tradične zneli v triedach a oddeleniach  ŠKD knižné príbehy, ktoré boli pre žiakov inšpiráciou. Mladší sa najčastejšie inšpirovali rozprávkami, tí starší zas povesťami a fantazijnými príbehmi.  Viac ako po iné roky vyrábali záložky žiaci aj doma a prinášali ich triednym učiteľkám či priamo do školskej knižnice. Na konci októbra sme ich už mali riadnu kopu a vybrať z nich tie,  ktoré pošleme našej partnerskej škole nebolo jednoduché.

      Vždy, keď záložky balíme a posielame partnerskej škole, sme plní očakávania. Budú sa našim kamarátom páčiť?  Veríme, že tak ako tie ich priniesli radosť nám i naše  potešili ich. Keď si záložky nájdu miesto v knižkách, ktoré budú čítať,  možno si spomenú na kamarátov z východu Slovenska,  ktorí tiež majú radi rozprávky, bájky, povesti i rôzne iné knižné príbehy.

       •  
      • Oznam o udelení voľna
      • ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce na základe § 2 ods.1 pís. a) zákon a 596/2003 Z.z. O štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom  znení zastúpená riaditeľkou školy oznamuje, že:

      dňa 16.11.2018 (piatok), poskytuje voľno z organizačných dôvodov podľa § 150 ods.5 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní,

      dňa 21.11.2018 - streda, poskytuje voľno žiakom 6. a 7. ročníka z organizačných dôvodov podľa § 150 ods.5 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

      • SVIEČKOVÝ POCHOD
      • KATOLÍCKA CIRKEV slávi 1. novembra sviatok VŠETKÝCH SVÄTÝCH. O deň neskôr je Pamiatka zosnulých. Cintoríny sa v tieto dni naplnia ľuďmi, ktorí sa zhromažďujú okolo hrobov svojich príbuzných a pripomínajú si ich zapálením sviečky. Žiaci prvého stupňa pod vedením svojich triednych učiteliek, si  v tomto  čase Dušičiek uctili pamiatku zosnulých zapálením sviečok pri pomníkoch a krížoch v našej obci.  Tento sviečkový pochod sa stal na našej škole tradíciou, ktorou si spoločne uctievame pamiatku zosnulých.
       •  
      • Vyhodnotenie súťaže o Naj...tekvicu
      • Od pondelka 22.10.2018 počas celého týždňa až do piatku 26.10.2018 prebiehala na našej škole súťaž o naj ... tekvicu. Všetky vyrezané a dodekorované tekvice boli počas týchto dní vystavené v pavilóne Jána Amosa Komenského. Vyhodnocovanie súťaže prebehlo v pondelok 29.10.2018. Bolo náročné, pretože máme šikovných žiakov a všetky tekvice boli naozaj krásne. Preto boli všetci žiaci odmenení diplomom a sladkou odmenou. Osobitne bola odmenená trieda, ktorá priniesla najviac tekvíc. S najväčším a zároveň rovnakým počtom prinesených tekvíc však tento rok vyhrali dve triedy a to 1.A a 3.A s počtom tekvíc 10. Ďalej sa na prvom mieste umiestnili dvaja žiaci štvrtého ročníka. Boli to J. Kamenská a A. Červeňák. Na druhom mieste sa umiestnila žiačka  E. Kmecová a tretie miesto patrilo S. Bajužikovi . Všetkým žiakom, ktorí sa do tohtoročnej tekvicovej súťaže zapojili ďakujeme a tešíme sa na ďalšie kreatívne nápady o rok. A o tom, že fantázií sa medze počas súťaže nekládli sa môžete presvedčiť vo fotoalbume ...
       •  
      • Príbeh hudby na našej škole
      • Výchovný koncert Príbeh hudby alebo Ako vznikla nota zorganizoval Gabriel Rovňák  s Bratislavským chlapčenským  zborom Bratislava . Online ho videlo 85 žiakov našej školy. Videli ho žiaci 6.A, 6.B, 7.B, 8.A a 9.A. Zaujímavým spôsobom sa prezentoval nielen skvelý chlapčenský zbor, ale aj jednotlivci – operní speváci a speváčky a snažili sa priblížiť svet hudby žiakom základných škôl. Ďakujeme za nevšedný zážitok. Stretneme sa o rok!
      • Jesenné prázdniny

      ​​​​​​​Od 31.10. do 4.11.2018 sú jesenné prázdniny. Do školy nastupujeme 5.11.2018(pondelok).

      Nezabudnite, že pri príležitosti stého výročia vzniku ČSR je dňa 30.10.2018 mimoriadny štátny sviatok.

      • Malé čierne perličky

      ​​​​​​​Malé čierne perličky je regionálna prehliadka talentov rómskych aj nerómskych v Zemplínskom osvetovom stredisku  v Michalovciach, ktorá sa konala dňa 23.10.2018. Kategórie spev, hra na hudobný nástroj, prednes a výtvarné práce boli plné talentovaných detí, práve preto si veľmi ceníme 1. miesto Sidónie Balogovej v prednese a 2.miesto Anabely Geciovej v speve. Tešíme sa z takýchto úspechov a veríme, že sa ešte predvedú aj na iných súťažiach. Blahoželáme! 

      • Deti pre Sýriu

      ​​​​​​​Naša žiačka IX.A  Lea Červeňáková vyhrala 2. miesto v 2. kategórii v celoslovenskej výtvarnej súťaži Deti pre Sýriu, ktorú organizovala ACN Slovensko – Pomoc trpiacej cirkvi. Leina práca sa volala Sýrsky chlapec a bude  súčasťou putovnej výstavy výtvarných prác, ktorá bude vystavovaná  po Slovensku aj po slobodnej časti Sýrie. O výsledkoch tejto súťaže rozprávala riaditeľka ACN Slovensko v Televízii Lux dňa 8.10.2018, kde boli prezentované aj ďalšie výtvarné práce žiakov našej školy – Adriána Szaba a Kristíny Paľovej.  Práce našich žiakov boli porotou veľmi dobre hodnotené.  Blahoželáme!

      Zbierka potravín

      ​​​​​​​Svetová zdravotná organizácia vyhlásila 16.10. za Medzinárodný deň výživy a boja proti hladu. Tomuto dňu sme nezostali ľahostajní ani my a vyhlásili sme zbierku trvanlivých potravín. Žiaci môžu doniesť trvanlivé potraviny (napr. cestoviny, múku a pod.) do školy do 19.10.2018 čím vyjadria pomoc a  podporu ľuďom, ktorí to potrebujú. Zbierka je dobrovoľná. 

      Vyhodnotenie zbierky:

      Do zbierky sa zapojili žiaci aj zamestnanci našej školy a ukázali, že pomáhať je naozaj potrebné a dôležité. Vyzbierané potraviny sme darovali na správne miesto, išli do rodiny ktorá to naozaj potrebuje. Spokojnosť z tejto zbierky bola na obidvoch stranách. Verím, že podobné aktivity sa v našej škole udomácnia a stane sa tradíciou, že dobrovoľnícka činnosť bude súčasťou nášho každodenného života.

        •  

      Súťaž o naj... tekvicu

      Naša škola organizuje jesennú súťaž o naj ... tekvicu. Termín súťaže je od 22.10.2018 do 26.10.2018. Základnou podmienkou je priniesť vlastnoručne vyrobenú tekvicu, ktorá bude niečím zvláštna a osobitá. Heslo súťaže pre tento školský rok znie: Fantázii sa medze nekladú.

      Vyrobenú tekvicu prines p. učiteľke A. Červeňákovej alebo p. učiteľke S. Meglesovej do pavilónu Komenský. Výsledky súťaže zverejníme v pondelok 29.10.2018.

      Deň kariéry

      Pozývame Vás na Deň kariéry, ktorý sa uskutoční dňa 21.11.2018 v priestoroch našej školy. Každá stredná škola bude mať vyhradený svoj čas na prezentáciu podľa harmonogramu.Tešíme sa na Vašu účasť!

      Testovanie 5

         Pre žiakov 5. ročníka sa uskutoční 21.novembra 2018 Testovanie 5-2018 z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika.  Bližšie informácie na testovanie 5.

      • Škola v prírode
      • Akčné svište to sme my,

      chystáme sa na hory.

      Únavu my nepoznáme

      do Tatier sa ponáhľame.

      Radosť, smiech a zábava

      naše cesty sprevádza.

      Tieto slová zneli pred  chatou Opalisko v Závažnej Porube od 24.9 do 29.9.2018. Žiaci tretieho, štvrtého ,piateho a šiesteho ročníka sa zúčastnili Školy v prírode a turistického pobytu v prírode.

      Spoznali sme krásu Nízkych Tatier a prekrásne okolie Liptovského Mikuláša. Nahliadli do Demänovskej ľadovej jaskyne, kde kedysi žili jaskynné medvede. Skúsili sme  si aj ťažkú prácu razičov mincí v neďalekej Mincovničke  v Liptovskom Jáne a vlastným očiam uverili ,že voda vyviera spod zeme, ktorá lieči kožné choroby. No aj to aké náročné  sú tréningy našich úspešných vodných slalomárov Martikána či Kaliskej na  umelo vytvorenej  vodnej ploche v Liptovskom Mikuláši. Nezľakli  sme sa ani túry na  vrch Sedlo s nadmorsku výšku 1050 m .

      Žiaci ukázali svoje vedomosti z prírodovedy pri návšteve Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva,vlastivedy, telesnej výchovy ale aj zo slovenského jazyka či matematiky. Milan Rúfus, ktorý leží na cintoríne v Závažnej Porube, kde sa narodil a žil a jeho hrob je otočený smerom k vrchu Poludnica, kde čerpal námety na svoju literárnu tvorbu nám už nie je neznámy. Nechýbali však ani popoludňajšie súťaže a pobyty na čerstvom vzduchu.

       Niektorí smutní z odchodu domov,  iní zase   natešení, že sa stretnú so svojimi rodičmi, no plní zážitkov a nových vedomosti zo školy v prírode sme nastúpili do autobusu. Cestou sme pozdravili aj Vysoké Tatry, skontrolovali Štrbské Pleso a potom už hurá, škola Budkovce.

      Veríme v to, že sa tam ešte vrátime, lebo  Tatry sú prekrásne a my Slováci sme na Tatry  právom pyšní.

       

      • Cvičenie v prírode
      • Začiatok školského roka je spojený s mnohými aktivitami. Obľúbenou aktivitou, ktorá je súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov škôl je CVIČENIE V PRÍRODE pre žiakov 1. - 4. ročníka. Cieľom je rozvíjať pozorovacie schopnosti žiakov, poznatky o dopravnej výchove a zároveň rozvíjať pohybové schopnosti.
       •  
        • Plenárne rodičovské združenie
        • Pozývame rodičov našich žiakov na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční 20.9.2018 (štvrtok) o 17.00 hod. v jednotlivých triedach. 
      • Začiatok školského roka
      • Milí žiaci, pozývame Vás na slávnostný začiatok školského roka, ktorý sa uskutoční 3.9.2018 (pondelok) so začiatkom o 9.00 na školskom dvore.