• Elektronická prihláška

  • Prihláška na štúdium na našej škole

   Vážení rodičia,

   prosíme Vás, aby ste elektronicky vyplnili prihlášku Vášho dieťaťa. 

   POKYNY K VYPLNENIU ADRESY TRVALÉHO POBYTU:

   Nakoľko väčšina obcí z nášho školského obvodu nemá názvy ulíc, žiadame Vás, aby ste adresu trvalého pobytu vyplnili podľa tohto vzoru:

   "VZOR:"

   napr.

   Ulica a číslo: Zemplínske Kopčany 154
   Mesto: Zemplínske Kopčany
   PSČ: 07217

   Do bunky "Ulica a číslo" treba vyplniť názov obce s číslom domu, do bunky "Mesto" názov obce.

   Ak ste prihlášku vyplnili a odoslali správne, príde Vám o tom potvrdzovací e-mail.

   Vyplnenie prihlášky

   Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


   Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

   Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
   Kód formulára: